COVID-19 Fight
29 matches in 7 dictionaries. Details
befagyv
  1. congeal
   USA: kʌ·nʤiː'l UK: kənʤiːl
  1. be iced up
   USA: biː· aɪ'st ʌ'p UK: biː aɪst ʌp
  1. be iced over
   USA: biː· aɪ'st oʊ'vəː· UK: biː aɪst oʊvər
befagyásnoun
  1. congelation
   UK: kɔnʤɪleɪʃən
befagy(aszt)v
  1. freeze in
   USA: friː'z ɪ'n UK: friːz ɪn
befagyasztv
 1. fin
  1. block
   USA: blɔ'k UK: blɔk
befagyaszt (bért)v
  1. freeze, froze, frozen
   USA: friː'z froʊ'z froʊ'zʌ·n UK: friːz froʊz froʊzn
befagyottadj
  1. it is frozen over
   USA: ʌ·t ʌ·z froʊ'zʌ·n oʊ'vəː· UK: ɪt ɪz froʊzn oʊvər
  1. ice-bound
   UK: aɪsbaʊnd
  1. froze over
   USA: froʊ'z oʊ'vəː· UK: froʊz oʊvər
  1. frosted
   USA: frɔː'stʌ·d UK: frɔstɪd
fenékig befagyottexp
  1. frozen solid
   USA: froʊ'zʌ·n sɔ'lʌ·d UK: froʊzn sɔlɪd
nem befagyott folyóexp
  1. open river
   USA: oʊ'pʌ·n rɪ'vəː· UK: oʊpən rɪvər
befagyasztv
befagyasztv
befagyasztv
 1. pénzt, követelést stb
  1. figurative geler
befagyasztv
 1. pl. tőkét, bankszámlát
  1. kapital, gotówkę zamrozić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zamrożę
   1. thirdPersonSingular:
   2. zamrozi
   1. seeAlso:
  2. kapital, gotówkę zamrażać
   1. firstPersonSingular:
   2. zamrażam
   1. thirdPersonSingular:
   2. zamraża
   1. seeAlso:
befagyundef
befagyásundef
befagyasztundef
 1. econ
  1. figurative ibernare
 2. árakat, béreket
befagyasztásundef
befagyasztott hitelundef
befagyasztott számlaundef
Report or add missing word to a dictionary...