COVID-19 Fight
22 matches in 6 dictionaries. Details
befejezettadj
  1. terminated
   USA: təː'mʌ·neɪ"tʌ·d UK: təːmɪneɪtɪd
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. finite
   USA: faɪ'naɪ"t UK: faɪnaɪt
  1. finished
   USA: fɪ'nɪ·ʃt UK: fɪnɪʃt
  1. ended
   USA: e'ndʌ·d UK: endɪd
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
befejezett jelenexp
  1. present perfect
   USA: pəː·ze'nt pəː'fɪ"kt UK: prɪzent pəːfɪkt
befejezett jelen (igeidö)exp
  1. perfect / present -
   USA: pəː'fɪ"kt pəː·ze'nt UK: pəːfɪkt prɪzent
befejezett jövőnoun
  1. future perfect
   USA: fyuː'tʃəː· pəː'fɪ"kt UK: fjuːtʃər pəːfɪkt
befejezett jövő időnoun
  1. future perfect
   USA: fyuː'tʃəː· pəː'fɪ"kt UK: fjuːtʃər pəːfɪkt
befejezett múltexp
  1. past perfect
   USA: pæ'st pəː'fɪ"kt UK: pɑst pəːfɪkt
befejezett tényexp
  1. fait accompli
   USA: feɪ't ʌ·kɔ'mpliː· UK: feɪt əkɔmpliː
befejezett tény/megtörtént dologexp
  1. an accomplished fact
   USA: ʌ·n ʌ·kɔ'mplɪ·ʃt fæ'kt UK: ən əkʌmplɪʃt fækt
befejezettadj
  1. fertig
   'fɛɐtɪç
befejezett múltnoun
  1. s Perfekt
   pɛɐ'fɛkt
befejezettségnoun
befejezettundef
befejezettadj
 1. bűncselekmény
  1. literary compito
   compíto
befejezettségundef
befejezett tényundef
teljesség / befejezettség hiányaundef
befejezettundef
  1. befejezett múlt idő
    1. минало ~о време
  2. befejezett igealak
    1. ~ вид на глагола
  3. perfektív/befejezett (ige)szemlélet
    1. ~ вид
  1. kész helyzet, befejezett tény
    1. ~ факт
  1. befejezett ige
    1. ~ глагол
befejezett múltundef
Report or add missing word to a dictionary...