COVID-19 Fight
32 matches in 8 dictionaries. Details
beismerv
  1. own
   USA: oʊ'n UK: oʊn
  1. own up
   USA: oʊ'n ʌ'p UK: oʊn ʌp
  1. confess
   USA: kʌ·nfe's UK: kənfes
  1. avow
   USA: ʌ·vaʊ' UK: əvaʊ
  1. admit
   USA: ʌ·dmɪ't UK: ədmɪt
  1. Először tagadta, hogy ő lopta el a pénzt, de később beismerte tettét.
    1. At first he denied stealing the money, but later he admitted it.
  1. acknowledge
   USA: ɪ·knɔ'lɪ·ʤ UK: əknɔlɪʤ
beismerem, hogy hibáztamexp
  1. i own i was wrong
   USA: aɪ' oʊ'n aɪ' wʌ·z rɔː'ŋ UK: aɪ oʊn aɪ wɔz rɔŋ
beismerem, hogy tévedtemexp
  1. i own i was wrong
   USA: aɪ' oʊ'n aɪ' wʌ·z rɔː'ŋ UK: aɪ oʊn aɪ wɔz rɔŋ
beismerésnoun
  1. confession
   USA: kʌ·nfe'ʃʌ·n UK: kənfeʃn
 1. law
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
  1. A kudarc nyílt beismerése ennél sokkalta fontosabb volt.
    1. The open admission of failure was much more important.
beismerő vallomásnoun
  1. plea agreement
   USA: pliː' ʌ·griː'mʌ·nt UK: pliː əgriːmənt
beismer vmitv
  1. confess to a thing
   USA: kʌ·nfe's tʌ· eɪ' θɪ'ŋ UK: kənfes tuː eɪ θɪŋ
tévedését/hibáját beismeriexp
  1. stand corrected
   USA: stæ'nd kəː·e'ktʌ·d UK: stænd kərektɪd
felismer;megismer; elismer; beismerv
  1. recognize
   USA: re'kʌ·gnaɪ"z UK: rekəgnaɪz
beismerésnoun
  1. s Geständnis
   1. pluralForm:
   2. Geständnisse
   1. genitiveForm:
   2. Geständnisses
beismerésnoun
beismerundef
  1. riconoscere
   riconóscere
  1. ammettere
   amméttere
beismerhetetlenundef
  1. inconfessabile
   inconfessábile
beismerhetőundef
  1. riconoscibile
   riconoscíbile
beismeri a hibájátundef
beismerő vallomásundef
beismerő vallomást nem tettundef
Report or add missing word to a dictionary...