teljeskörű biztosításexp
  1. fully comprehensive insurance
   USA: fʊ'liː· kɔ"mpriː·he'nsɪ·v ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: fʊliː kɔmprɪhensɪv ɪnʃʊərəns
vegyes biztosításexp
  1. endowment policy
   USA: e·ndaʊ'mʌ·nt pɔ'lʌ·siː· UK: ɪndaʊmənt pɔləsiː
hajó biztosítás ( hajó CASCÓ )exp
  1. hull insurance
   USA: hʌ'l ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: hʌl ɪnʃʊərəns
kockázatvállaló (biztosításban)exp
  1. risk taker
   USA: rɪ'sk teɪ'kəː· UK: rɪsk teɪkər
önrész (biztosításban)exp
  1. deductable, retention
   UK: dɪdʌktəbl rɪtenʃn
ajánlati biztosítékexp
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
csalóka biztosítékexp
  1. rope of sand
   USA: roʊ'p ʌ·v sæ'nd UK: roʊp ɔv sænd
egyesül; biztosítékv
  1. fuse
   USA: fyuː'z UK: fjuːz
kiolvad (biztosíték)v
  1. blow, blew, blown
   USA: bloʊ' bluː' bloʊ'n UK: bloʊ bluː bloʊn
elég biztosíték a szavad isexp
  1. your word will suffice
   USA: yʊ'r wəː'd wʌ·l sʌ·faɪ's UK: jɔːr wəːd wɪl səfaɪs
ajánlati biztosíték (EU)exp
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
a biztosíték kiégettexp
  1. the fuse went
   USA: ðiː· fyuː'z we'nt UK: ðiː fjuːz went
ajánlati biztosíték (PHARE)exp
  1. bid bond
   USA: bɪ'd bɔ'nd UK: bɪd bɔnd
kezesség, biztosíték (PHARE)noun
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
leköt (biztosítékként)v
  1. obligate
   USA: ɔ'blʌ·geɪ"t UK: ɔblɪgeɪt
kicsap (biztosítékot)v
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
kiégés (biztosítéké)adj
  1. blow-out
   USA: bloʊ'aʊ"t UK: bloʊaʊt
mechanikai biztosítószerkezetexp
  1. interlocking gear
   USA: ɪ'ntəː·lɔ"kɪ·ŋ gɪ'r UK: ɪntəlɔkɪŋ gɪər
ingyen utazást biztosítv
  1. informal frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
özvegyi jogot biztosítv
  1. dower
   USA: daʊ'r UK: daʊər
Report or add missing word to a dictionary...