106
matches in the
bow1 USA: boʊ' UK: boʊ
bow1 USA: boʊ' UK: boʊ
   1. Their arrows are sharp, and all their bows are bent.
     1. Nyilai hegyesek, s íjai mind kifeszítve.
 1. 78
  1. I tied the ribbons around her birthday parcel in a pretty bow.
    1. A szülinapi csomagján csinos csokorba kötöttem a szalagokat.
 2. 62
 3. 3.3
bow1 USA: boʊ' UK: boʊ
  1. He greeted the queen with a deep bow.
    1. Mély maghajlással köszöntötte a királynőt.
bow2 2.2 USA: boʊ' UK: boʊ
bow2 2.1 USA: boʊ' UK: boʊ
bow2 2.2 USA: boʊ' UK: boʊ
 1. 78
  1. Violins are played with bows.
    1. A hegedűt vonóval szólaltatják meg.
  1. The man watching at the bow was close by me.
    1. Ott álltam a hajó elején figyelő ember mellett.
  2. One of those frightful bluff reefs was stretching its deadly length right across our bows!
    1. Félelmetes, meredek zátony halálos vonulata bukkant fel közvetlenül a hajó orra előtt!
  3. She tied her shoelaces in a bow.
    1. Masnira kötötte a cipőfűzőjét.
  4. He bowed low to the king and begged for mercy.
    1. Mélyen meghajolt a király előtt és kegyelemért esedezett.
  5. Anna bowed her head in prayer.
    1. Anna lehajtotta a fejét imádság közben.
bow and scrape to13 USA: boʊ' ʌ·nd skreɪ'p tʌ· UK: boʊ ənd skreɪp tuː
bow before sy2 USA: boʊ' biː"fɔː'r saɪ'
bow chock13 USA: boʊ' tʃɔ'k UK: boʊ tʃɔk
bow compass13 USA: boʊ' kʌ'mpʌ·s UK: boʊ kʌmpəs
bow divider13 USA: boʊ' dɪ·vaɪ'dəː· UK: boʊ dɪvaɪdə
bow in2 2.2 USA: boʊ' ɪ'n UK: boʊ ɪn
bow instrument13 USA: boʊ' ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: boʊ ɪnstrʊmənt
bow knot1 USA: boʊ' nɔ't UK: boʊ nɔt
bow one's assent13 USA: boʊ' wʌ'nz ʌ·se'nt UK: boʊ wʌnz əsent
bow pen13 USA: boʊ' pe'n UK: boʊ pen
bow sy in2 USA: boʊ' saɪ' ɪ'n
bow sy out2 USA: boʊ' saɪ' aʊ't
Report or add missing word to a dictionary...