COVID-19 Fight
413 matches in 11 dictionaries. Details
célkitűzés (pl. fő célkitűzések)exp
célkövető rádiólokátornoun
  1. tracker
   USA: træ'kəː· UK: trækər
céllövészetnoun
  1. target shooting
   USA: təː'gʌ·t ʃuː'tɪ·ŋ UK: tɑgɪt ʃuːtɪŋ
 1. sports
  1. informal shooting
   USA: ʃuː'tɪ·ŋ UK: ʃuːtɪŋ
céllövöldenoun
  1. butts
   USA: bʌ'ts UK: bʌts
céllövőnoun
  1. shooter
   USA: ʃuː'təː· UK: ʃuːtər
céllövőversenynoun
cél meghajtóexp
  1. destination drive
   USA: de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n draɪ'v UK: destɪneɪʃn draɪv
céloknoun
  1. targets
   USA: tɔ'rgʌ·ts UK: tɑgɪts
célországexp
  1. country of destination
   USA: kʌ'ntriː· ʌ·v de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kʌntriː ɔv destɪneɪʃn
céloszlopnoun
 1. sports
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
célozv
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
  1. drive at
   USA: draɪ'v æ't UK: draɪv ət
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. Célozz a nyillal kicsivel a célpont fölé.
    1. Aim the arrow a little above the target.
  2. A civilizációnak épp ez a célja: mindenből élvezetet csinálni.
    1. But that's just the aim of civilization - to make everything a source of enjoyment.
  1. aim at
   USA: eɪ'm æ't UK: eɪm ət
célozgatv
  1. intimate
   USA: ɪ'nʌ·mʌ·t UK: ɪntɪmeɪt
  1. insinuate
   USA: ɪ"nsɪ'nyuː·eɪ·t UK: ɪnsɪnjʊeɪt
célozgatásnoun
  1. innuendo
   USA: ɪ"nyuː·e'ndoʊ· UK: ɪnjuːendoʊ
cél (PHARE)noun
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
célpiacexp
  1. target market
   USA: təː'gʌ·t mɔ'rkʌ·t UK: tɑgɪt mɑkɪt
célpontnoun
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. Nagyon fontos, hogy jól határozzuk meg egy új termék célpiacát.
    1. It is very important to define well the target market for a new product.
  2. The main target of the attack was the capital city.
    1. A támadás fő célpontja a főváros volt.
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
  1. figurative butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. bourn
   USA: bɔː'rn UK: bʊən
  1. blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
célra repülv
 1. aviat mil
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
célravezetőadj
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. Eleinte talán haragudtam, de a harag csakhamar helyes irányba terelődött.
    1. I was angry perhaps at first, but my anger soon began to take a proper direction.
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
    1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
  2. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
    1. We have to find an effective way to reduce our costs.
  3. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
    1. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
célszalagnoun
 1. sports
  1. tape
   USA: teɪ'p UK: teɪp
célszerűadj
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. practical
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l UK: præktɪkl
  1. expedient
   USA: ɪ·kspiː'diː·ʌ·nt UK: ɪkspiːdɪənt
Report or add missing word to a dictionary...