COVID-19 Fight
413 matches in 11 dictionaries. Details
gyanúsító célzásnoun
  1. insinuation
   USA: ɪ"nsɪ"nyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnsɪnjʊeɪʃn
oldalirányú célzásnoun
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
burkolt célzásokexp
  1. oblique words
   USA: ʌ·bliː'k wəː'dz UK: əbliːk wəːdz
homályos célzásokexp
  1. oblique words
   USA: ʌ·bliː'k wəː'dz UK: əbliːk wəːdz
indirekt célzásokexp
  1. oblique words
   USA: ʌ·bliː'k wəː'dz UK: əbliːk wəːdz
bántó célzat nélküliadj
minden célzatosság nélkülexp
  1. without evil intent
   USA: wɪ"ðaʊ't iː'vʌ·l ɪ"nte'nt UK: wɪðaʊt iːvl ɪntent
  1. with no ill intent
   USA: wʌ·ð noʊ' ɪ'l ɪ"nte'nt UK: wɪð noʊ ɪl ɪntent
burkoltan célzóadj
  1. insinuating
   USA: ɪ"nsɪ'nyuː·eɪ·tɪ·ŋ UK: ɪnsɪnjʊeɪtɪŋ
jó célzóexp
  1. dead eye
   USA: de'd aɪ' UK: ded aɪ
megfélemlítést célzóadj
  1. intimidating
   USA: ɪ"ntɪ'mʌ·deɪ"tɪ·ŋ UK: ɪntɪmɪdeɪtɪŋ
abból a célbólv
  1. the effect
   USA: ðiː· iː'fe·kt UK: ðiː ɪfekt
abból a célból,hogy / azért,hogy ...exp
  1. order / in - to
   USA: ɔː'rdəː· ɪ'n tʌ· UK: ɔːdər ɪn tuː
mi a célja?exp
  1. what's his game?
   USA: hwʌ·ts hʌ·z geɪ'm UK: wɔts hɪz geɪm
megfelel a céljánakexp
  1. serve one's purpose
   USA: səː'v wʌ'nz pəː'pʌ·s UK: səːv wʌnz pəːpəs
eléri a céljátexp
  1. gain one's end
   USA: geɪ'n wʌ'nz e'nd UK: geɪn wʌnz end
azzal a céllal, hogyexp
  1. in order to
   USA: ɪ'n ɔː'rdəː· tʌ· UK: ɪn ɔːdər tuː
megfelel a célnakexp
  1. answer the purpose
   USA: æ'nsəː· ðiː· pəː'pʌ·s UK: ɑnsər ðiː pəːpəs
pénzgyűjtés (jótékony célra)noun
  1. fundraising
   USA: fʌ'ndreɪ"sɪ·ŋ UK: fʌndreɪzɪŋ
erre a célra készültadj
  1. ad hoc
   USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
erre a célra létesültadj
  1. ad hoc
   USA: æ'd hɔ'k UK: æd hɔk
Report or add missing word to a dictionary...