COVID-19 Fight
191
matches in the
célnoun
  1. old whereabouts
   USA: hwe'rʌ·baʊ"ts UK: weərəbaʊts
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. Nagyon fontos, hogy jól határozzuk meg egy új termék célpiacát.
    1. It is very important to define well the target market for a new product.
  2. The main target of the attack was the capital city.
    1. A támadás fő célpontja a főváros volt.
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
  1. Fél életed egyedüli nagy célja volt, hogy ezt elérhesd.
    1. It has been the grand purpose of half your lifetime to obtain it.
  2. Előbb dőljön el sorsod... tisztázd helyzetedet és terveidet, s csak azután fordulj apámhoz.
    1. Let your lot in life be determined - your station and purpose ascertained, before you address my father.
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
  1. object
   USA: ʌ·bʤe'kt UK: ɔbʤɪkt
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. intention
   USA: ɪ"nte'ntʃʌ·n UK: ɪntenʃn
  1. intent
   USA: ɪ"nte'nt UK: ɪntent
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. goal
   USA: goʊ'l UK: goʊl
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. A cél szentesíti az eszközt.
    1. The end justifies the means.
  1. drift
   USA: drɪ'ft UK: drɪft
  1. consummation
   USA: kɔ"nsʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsəmeɪʃn
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
  1. A civilizációnak épp ez a célja: mindenből élvezetet csinálni.
    1. But that's just the aim of civilization - to make everything a source of enjoyment.
  2. Célozz a nyillal kicsivel a célpont fölé.
    1. Aim the arrow a little above the target.
cél; céltáblanoun
  1. target
   USA: təː'gʌ·t UK: tɑgɪt
  1. Amikor először játszottam darts-ot, még a céltáblát sem sikerült eltalálnom.
    1. When I first played darts, I couldn't even hit the target.
cél (dobókorong játékban)noun
  1. tee
   USA: tiː' UK: tiː
cél (EU)noun
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
cél meghajtóexp
  1. destination drive
   USA: de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n draɪ'v UK: destɪneɪʃn draɪv
cél (PHARE)noun
  1. objective
   USA: ʌ·bʤe'ktɪ·v UK: əbʤektɪv
cél, szándéknoun
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
cél érdekébe állítv
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
célba találexp
  1. hit the target
   USA: hɪ't ðiː· təː'gʌ·t UK: hɪt ðiː tɑgɪt
  1. hit the mark
   USA: hɪ't ðiː· mɔ'rk UK: hɪt ðiː mɑk
célba veszv
  1. take a sight on
   USA: teɪ'k eɪ' saɪ't ɔ'n UK: teɪk eɪ saɪt ɔn
  1. peg at
   USA: pe'g æ't UK: peg ət
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
célba vesz vkitv
  1. take aim at sy
   USA: teɪ'k eɪ'm æ't saɪ'
célba vesz vmitexp
célbadobós játéknoun
  1. darts
   USA: dɔ'rts UK: dɑts
célbavételnoun
  1. sighting
   USA: saɪ'tɪ·ŋ UK: saɪtɪŋ
célcsoportexp
  1. target audience
   USA: təː'gʌ·t ɔ'diː·ʌ·ns UK: tɑgɪt ɔːdɪəns
célegyenesexp
  1. the home stretch
   USA: ðiː· hoʊ'm stre'tʃ UK: ðiː hoʊm stretʃ
  1. home stretch
   USA: hoʊ'm stre'tʃ UK: hoʊm stretʃ
  1. home straight
   USA: hoʊ'm streɪ't UK: hoʊm streɪt
célfeketenoun
  1. bull's-eye
   USA: buː'lzaɪ·
célfelderítésnoun
  1. target spotting
   USA: təː'gʌ·t spɔ'tɪ·ŋ UK: tɑgɪt spɔtɪŋ
célfotónoun
 1. sports
  1. photo-finish
   UK: foʊtoʊfɪnɪʃ
célfuvarexp
  1. except for access
   USA: ɪ·kse'pt frəː· æ'kse"s UK: ɪksept fəː ækses
Report or add missing word to a dictionary...