COVID-19 Fight
célzásnoun
  1. sighting
   USA: saɪ'tɪ·ŋ UK: saɪtɪŋ
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. reference
   USA: re'frʌ·ns UK: refrəns
  1. Tudván mi történt, elkerültem hogy bármiféle célzást tegyek a volt férjére.
    1. Knowing what had happened, I avoided making any reference to her ex-husband.
  1. pointing
   USA: pɔɪ'ntɪ·ŋ UK: pɔɪntɪŋ
  1. intimation
   USA: ɪ"ntʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: ɪntɪmeɪʃn
  1. inkling
   USA: ɪ'ŋklɪ·ŋ UK: ɪŋklɪŋ
  1. hint
   USA: hɪ'nt UK: hɪnt
  1. Elejtettem kábé ezer célzást, mégsem tudtam megszabadulni tőle.
    1. I dropped about a thousand hints, but I couldn't get rid of him.
  2. Tett rá bármilyen utalást kivel is fog találkozni?
    1. Did he give you any hints about who he was meeting?
  1. cue
   USA: kyuː' UK: kjuː
  1. allusion
   USA: ʌ·luː'ʒʌ·n UK: əluːʒn
  1. figurative aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
célzást tesz vmirev
  1. give a hint
   USA: gɪ'v eɪ' hɪ'nt UK: gɪv eɪ hɪnt
  1. drop a hint
   USA: drɔ'p eɪ' hɪ'nt UK: drɔp eɪ hɪnt
burkolt célzásnoun
  1. intimation
   USA: ɪ"ntʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: ɪntɪmeɪʃn
  1. implication
   USA: ɪ"mplʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪkeɪʃn
félreérthetetlen célzásexp
  1. broad hint
   USA: brɔː'd hɪ'nt UK: brɔːd hɪnt
gyanúsító célzásnoun
  1. insinuation
   USA: ɪ"nsɪ"nyuː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnsɪnjʊeɪʃn
oldalirányú célzásnoun
  1. training
   USA: treɪ'nɪ·ŋ UK: treɪnɪŋ
tipp; célzás; céloznoun
  1. hint
   USA: hɪ'nt UK: hɪnt
burkolt célzásokexp
  1. oblique words
   USA: ʌ·bliː'k wəː'dz UK: əbliːk wəːdz
homályos célzásokexp
  1. oblique words
   USA: ʌ·bliː'k wəː'dz UK: əbliːk wəːdz
indirekt célzásokexp
  1. oblique words
   USA: ʌ·bliː'k wəː'dz UK: əbliːk wəːdz
titkon ejtett célzásnoun
  1. whisper
   USA: hwɪ'spəː· UK: wɪspər
félreérti a célzástexp
  1. take a hint
   USA: teɪ'k eɪ' hɪ'nt UK: teɪk eɪ hɪnt
megérti a célzástv
  1. catch on quickly
   USA: kæ'tʃ ɔ'n kwɪ'kliː· UK: kætʃ ɔn kwɪkliː
nem érti a célzástexp
nem vált be/nem érti a célzást/viccetexp
Report or add missing word to a dictionary...