COVID-19 Fight
13 matches in 7 dictionaries. Details
cenzúrázv
  1. expurgate
   UK: ekspəgeɪt
cenzúrázásnoun
  1. expurgation
   UK: ekspəgeɪʃn
  1. censorship
   USA: se'nsəː·ʃɪ"p UK: sensəʃɪp
  1. censoring
   USA: se'nsəː·ɪ·ŋ UK: sensərɪŋ
lélek cenzúrázó hatásanoun
 1. psych
  1. censorship
   USA: se'nsəː·ʃɪ"p UK: sensəʃɪp
cenzor; megvizsgál, cenzúrázv
  1. censor
   USA: se'nsəː· UK: sensər
cenzúrázv
  1. zensieren
   tsɛn'ziːrən
cenzúrázv
cenzúrázundef
cenzúrázottundef
cenzúrázundef
cenzúrázásundef
cenzúrázatlanv
cenzúrázv
cenzúrázhatatlanadj
Report or add missing word to a dictionary...