COVID-19 Fight
99 matches in 9 dictionaries. Details
chancenoun USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. During the morning, chance distinctly favored that gentleman.
    1. Ma reggel különösen kedvében járt a szerencse a gentlemannek.
  2. It was mere chance that he was within earshot.
    1. Tiszta véletlen, hogy ott volt hallótávolságon belül.
  1. To leave nothing to chance.
    1. Semmit sem bíz a véletlenre.
  1. You see that all the chances are against you.
    1. Ugye látja már, hogy minden eshetőség ön ellen szól.
  2. The chances were in favor of the travelers.
    1. A kilátások tehát kedvezően alakultak az utazók számára.
  3. Even then, the chance of meeting an enemy remained small.
    1. Csekély volt azonban a valószínűsége annak, hogy ellenségbe botlik.
   1. The prisoner didn't have a chance to hide himself.
     1. A fogolynak most már esélye sem volt rá, hogy elrejtőzzön.
   1. In his tiredness he was taking greater chances than ever.
     1. Fáradtságában mind nagyobb kockázatokat vállalt.
chancev trans v USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
chanceadj USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
chance battleexp USA: tʃæ'ns bæ'tʌ·l UK: tʃɑns bætl
chancelnoun UK: tʃɑnsl
chancel archnoun UK: tʃɑnsl ɑtʃ
chancellerynoun UK: tʃɑnsəlriː
chancellornoun USA: tʃæ'nsləː· UK: tʃɑnsələr
chancellor of englandexp USA: tʃæ'nsləː· ʌ·v ɪ'ŋglʌ·nd UK: tʃɑnsələr ɔv ɪŋglənd
chancellor of the exchequerexp USA: tʃæ'nsləː· ʌ·v ðiː· e'kstʃe"kəː· UK: tʃɑnsələr ɔv ðiː ɪkstʃekər
chance ofexp USA: tʃæ'ns ʌ·v UK: tʃɑns ɔv
chance one's armv USA: tʃæ'ns wʌ'nz ɔ'rm UK: tʃɑns wʌnz ɑm
chancerynoun USA: tʃæ'nsəː·iː· UK: tʃɑnsəriː
chance to doexp USA: tʃæ'ns tʌ· duː' UK: tʃɑns tuː duː
chance to do sgv
blind chanceexp USA: blaɪ'nd tʃæ'ns UK: blaɪnd tʃɑns
by chanceexp USA: baɪ' tʃæ'ns UK: baɪ tʃɑns
even chancenoun USA: iː'vʌ·n tʃæ'ns UK: iːvn tʃɑns
fat chanceexp USA: fæ't tʃæ'ns UK: fæt tʃɑns
outside chanceexp USA: aʊ'tsaɪ'd tʃæ'ns UK: aʊtsaɪd tʃɑns
Report or add missing word to a dictionary...