checknoun USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. These animals cannot hold us in check very long.
     1. Csak nem tarthatnak minket sokáig sakkban ezek az állatok!
   1. The spellcheck is complete.
     1. A helyesírás ellenőrzése kész.
   1. Can I have the check please? (in a restaurant, US)
     1. Kérném a számlát. (étteremben, US)
  1. US games
  2. US
  1. Here is a check for the amount.
    1. Addig is csekket adok róla; tessék, uraim!
  2. The chamber-maid in our corridor wears blue checked gingham aprons.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
  3. They started to vaccinate people to check the spread of the disease.
    1. Elkezdték beoltani az embereket, hogy megelőzzék a betegség terjedését.
  4. Hearing the bad news, she couldnt't check her tears.
    1. A rossz hírek hallatán nem tudta visszafolytani könnyeit.
  5. We had some time before the play, so we checked our coats and went to the buffet for a drink.
    1. Még volt időnk a darab kezdetéig, így beadtuk a kabátot a ruhatárba és lementünk a büfébe egy italra.
check!exp USA: tʃe'k UK: tʃek
checkv trans v USA: tʃe'k UK: tʃek
checkadj USA: tʃe'k UK: tʃek
check assaynoun USA: tʃe'k æ'siː· UK: tʃek əseɪ
check bookexp USA: tʃe'k bʊ'k UK: tʃek bʊk
check digit verifierexp UK: tʃek dɪʤɪt verɪfaɪə
check inv intrans v USA: tʃe'k ɪ'n UK: tʃek ɪn
check it out!exp USA: tʃe'k ʌ·t aʊ't UK: tʃek ɪt aʊt
check it outv USA: tʃe'k ʌ·t aʊ't UK: tʃek ɪt aʊt
check keyboard statusexp USA: tʃe'k kiː'bɔː"rd steɪ'tʌ·s UK: tʃek kiːbɔːd steɪtəs
check masternoun USA: tʃe'k mæ'stəː· UK: tʃek mɑstər
check offv trans v USA: tʃe'k ɔː'f UK: tʃek ɔf
check onv intrans v USA: tʃe'k ɔ'n UK: tʃek ɔn
check one's baggageexp USA: tʃe'k wʌ'nz bæ'gʌ·ʤ UK: tʃek wʌnz bægɪʤ
check outv intrans v USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
check outv trans v USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
check pointnoun USA: tʃe'k pɔɪ'nt UK: tʃek pɔɪnt
Report or add missing word to a dictionary...