COVID-19 Fight
cikknoun
  1. gen thing
   USA: θɪ'ŋ UK: θɪŋ
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. contribution
   USA: kɔ"ntrʌ·byuː'ʃʌ·n UK: kɔntrɪbjuːʃn
  1. Az iskolai újságba szánt cikkeket legkésőbb augusztus 1-ig le kell adni.
    1. All contributions for the school magazine must be received by August 1st.
 1. law
  1. article
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɑtɪkl
cikk, darab; cikkelyadv
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
cikkcakkadv
  1. crisscross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
cikkelynoun
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. item
   USA: aɪ'tʌ·m UK: aɪtəm
  1. clause
   USA: klɔː'z UK: klɔːz
  1. article
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɑtɪkl
cikktémanoun
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
cikkírónoun
  1. copywriter
   USA: kɔ'piː·raɪ"təː· UK: kɔpɪraɪtər
életszükségleti cikknoun
  1. necessity
   USA: nʌ·se'sʌ·tiː· UK: nɪsesɪtiː
feldicsérő cikknoun
ruházati cikkexp
  1. article of clothing
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·l ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪkl ɔv kloʊðɪŋ
sugalmazott cikkexp
  1. inspired article
   USA: ɪ"nspaɪ'əː·d ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: ɪnspaɪəd ɑtɪkl
szükségleti cikknoun
  1. necessary
   USA: ne'sʌ·se"riː· UK: nesəsəriː
többhasábos cikknoun
  1. spread
   USA: spre'd UK: spred
export cikkeknoun
  1. exports
   USA: e'kspɔː·rts UK: ɪkspɔːts
felszerelési cikkeknoun
  1. fittings
   USA: fɪ'tɪ·ŋz UK: fɪtɪŋz
fogyasztási cikkekexp
  1. consumer's goods
   USA: kʌ·nsuː'məː·z gʊ'dz UK: kənsjuːməz gʊdz
hajófelszerelési cikkekexp
  1. marine stores
   USA: məː·iː'n stɔː'rz UK: məriːn stɔːz
háztartási cikkekexp
  1. household commodities
   USA: haʊ'shoʊ"ld kʌ·mɔ'dʌ·tiː·z UK: haʊshoʊld kəmɔdɪtɪz
pipere cikkeknoun
  1. toiletry
   USA: tɔɪ'lʌ·triː· UK: twɑltraɪ
ruházati cikkeknoun
  1. clothes
   USA: kloʊ'z UK: kloʊðz
  1. articles of clothing
   USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v kloʊ'ðɪ·ŋ UK: ɑtɪklz ɔv kloʊðɪŋ
használt cikkeket árusitó üzletexp
  1. second-hand shop
   USA: se'kʌ·nhæ"nd ʃɔ'p UK: sekəndhænd ʃɔp
Report or add missing word to a dictionary...