65 matches in 2 dictionaries. Details
claimnoun USA: kleɪ'm UK: kleɪm
claimnoun USA: kleɪ'm UK: kleɪm
claimv intrans v USA: kleɪ'm UK: kleɪm
claimv trans v USA: kleɪ'm UK: kleɪm
   1. the claim is currently being examined
     1. az igény elbírálása folyamatban van
  1. The successful tenderer shall waive the right to make any subsequent claim concerning the quantity and packaging.
    1. A nyertes pályázó lemond arról a jogáról, hogy a mennyiségre és a csomagolásra vonatkozóan a későbbiek során követeléssel éljen.
claim adjusternoun USA: kleɪ'm ʌ·ʤʌ'stəː· UK: kleɪm əʤʌstər
claimantnoun USA: kleɪ'mʌ·nt UK: kleɪmənt
claim for damagesexp USA: kleɪ'm frəː· dæ'mʌ·ʤʌ·z UK: kleɪm fəː dæmɪʤɪz
claim for refundexp USA: kleɪ'm frəː· riː'fʌ"nd UK: kleɪm fəː riːfʌnd
pecuniary claimexp USA: pe·kyuː'niː·e"riː· kleɪ'm UK: pɪkjuːnɪəriː kleɪm
reef claimexp USA: riː'f kleɪ'm UK: riːf kleɪm
wage claimnoun USA: weɪ'ʤ kleɪ'm UK: weɪʤ kleɪm
baggage claim checknoun USA: bæ'gʌ·ʤ kleɪ'm tʃe'k UK: bægɪʤ kleɪm tʃek
she claimsexp USA: ʃiː' kleɪ'mz UK: ʃiː kleɪmz
he claims thatexp USA: hiː' kleɪ'mz ðʌ·t UK: hiː kleɪmz ðət
lay claim toexp USA: leɪ' kleɪ'm tʌ· UK: leɪ kleɪm tuː
prefer a claimexp USA: priː·fəː' eɪ' kleɪ'm UK: prɪfəːr eɪ kleɪm
statement of claimexp USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v kleɪ'm UK: steɪtmənt ɔv kleɪm
a benefit claimantnoun USA: eɪ' be'nʌ·fɪ"t kleɪ'mʌ·nt UK: eɪ benɪfɪt kleɪmənt
establish a claim to sgv
Report or add missing word to a dictionary...