63 matches in 5 dictionaries. Details
concernnoun USA: kʌ·nsəː'n UK: kənsəːn
   1. Following the imposition of provisional measures, no comments were received concerning other imports.
     1. Az ideiglenes intézkedések bevezetését követően nem érkezett új észrevétel a más országokból származó behozatallal kapcsolatban.
  1. That's none of your concern, sir; I desire to hear the very words.
    1. Ez nem a te gondod, barátom; szó szerint akarom hallani.
  2. Her heart was divided between concern for her sister, and resentment against all others.
    1. Két érzés küzdött szívében: aggodalom nővére miatt és harag a többiek ellen.
  1. He has a concern in the business.
    1. Érdekeltsége van az üzletben. (résztulajdonos)
  2. We are all concerned for her safety.
    1. Mindannyian törődünk a biztonságával.
  3. My only concern now is to find a job.
    1. A legnagyobb gondom, hogy találjak munkát.
concern 1.noun
concernedadj USA: kʌ·nsəː'nd UK: kənsəːnd
  1. The Commission shall carry out a consultation of the parties concerned as soon as possible.
    1. A Bizottság a lehető leggyorsabban konzultál az érdekelt felekkel.
  2. This situation was also well known by the banks concerned.
    1. A helyzetet az érintett bankok is jól ismerték.
concerned / be -exp USA: kʌ·nsəː'nd biː· UK: kənsəːnd biː
business concernnoun USA: bɪ'znʌ·s kʌ·nsəː'n UK: bɪznəs kənsəːn
going concernexp USA: goʊ'ʌ·n kʌ·nsəː'n UK: goʊɪŋ kənsəːn
parent concernexp USA: pe'rʌ·nt kʌ·nsəː'n UK: peərənt kənsəːn
trading concernnoun USA: treɪ'dɪ·ŋ kʌ·nsəː'n UK: treɪdɪŋ kənsəːn
be concernedexp USA: biː· kʌ·nsəː'nd UK: biː kənsəːnd
be concerned withv USA: biː· kʌ·nsəː'nd wʌ·ð UK: biː kənsəːnd wɪð
no concern of mineexp USA: noʊ' kʌ·nsəː'n ʌ·v maɪ'n UK: noʊ kənsəːn ɔv maɪn
a paying concernexp USA: eɪ' peɪ'ɪ·ŋ kʌ·nsəː'n UK: eɪ peɪɪŋ kənsəːn
of high concernexp USA: ʌ·v haɪ' kʌ·nsəː'n UK: ɔv haɪ kənsəːn
have no concern butexp USA: hæ'v noʊ' kʌ·nsəː'n bʌ't UK: hæv noʊ kənsəːn bət
the parties concernedexp USA: ðiː· pɔ'rtiː·z kʌ·nsəː'nd UK: ðiː pɑtɪz kənsəːnd
To Whom It May Concernexp USA: tʌ· huː'm ʌ·t meɪ' kʌ·nsəː'n UK: tuː huːm ɪt meɪ kənsəːn
Report or add missing word to a dictionary...