COVID-19 Fight
confidencenoun USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: kɔnfɪdəns
  1. Mutual confidence will sustain us to the end!'
    1. A kölcsönös bizalom támaszunk lesz utunk végéig!
   1. All you need is confidence in yourself.
     1. Csak egy kis önbizalom hiányzik belőled.
  1. pej
  1. I have every confidence that she will be perfect for the job.
    1. Meggyőződésem, hogy tökéletesen megfelel a munkára.
  1. As to my soul, its confidence is still unshaken.
    1. Ami a lelket illeti, az megőrizte a reményt.
  1. The girls talked endlessly, exchanging confidences about the young man they knew.
    1. A lányok vég nélkül beszélgettek, apró titkokat kicserélve a fiatalemberről kit mindketten ismertek.
  2. Don't put too much confidence in what the papers say.
    1. Ne adj túl nagy hitelt annak, amit az újságok írnak.
confidence crooknoun USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns krʊ'k UK: kɔnfɪdəns krʊk
confidence gamenoun USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns geɪ'm UK: kɔnfɪdəns geɪm
confidence in oneselfnoun USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n wʌ"nse'lf UK: kɔnfɪdəns ɪn wʌnself
confidence mannoun USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns mæ'n UK: kɔnfɪdəns mæn
confidence tricknoun USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns trɪ'k UK: kɔnfɪdəns trɪk
confidence-mannoun
exude confidenceexp USA: ɪ·gzuː'd kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: ɪgzjuːd kɔnfɪdəns
repose confidence inexp USA: riː·poʊ'z kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n UK: rɪpoʊz kɔnfɪdəns ɪn
place confidence in syv USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
repose confidence in syv USA: riː·poʊ'z kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
have confidence in the futureexp USA: hæ'v kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n ðiː· fyuː'tʃəː· UK: hæv kɔnfɪdəns ɪn ðiː fjuːtʃər
in strict confidenceexp USA: ɪ'n strɪ'kt kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: ɪn strɪkt kɔnfɪdəns
vote of confidenceexp USA: voʊ't ʌ·v kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: voʊt ɔv kɔnfɪdəns
place every confidence in syv USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
have great confidence of successexp USA: hæ'v greɪ't kɔ'nfʌ·dʌ·ns ʌ·v sʌ·kse's UK: hæv greɪt kɔnfɪdəns ɔv səkses
make a confidence to syv USA: meɪ'k eɪ' kɔ'nfʌ·dʌ·ns tʌ· saɪ'
be in sy's confidencev
honour sy with one's confidenceexp
take sy into one's confidencev USA: teɪ'k saɪ' ɪ"ntʌ· wʌ'nz kɔ'nfʌ·dʌ·ns
Report or add missing word to a dictionary...