COVID-19 Fight
considerv trans v USA: kʌ·nsɪ'dəː· UK: kənsɪdər
  1. Who do you consider the best French actress?
    1. Kit tartasz a legjobb francia színésznőnek?
  1. The Committee may consider any other question referred to it by its Chairman either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State.
    1. A bizottság akár saját kezdeményezésére, akár valamely tagállam képviselőjének kérelmére elbírálhat az elnök által beterjesztett bármilyen egyéb kérdést is.
consider it as doneexp USA: kʌ·nsɪ'dəː· ʌ·t e'z dʌ'n UK: kənsɪdər ɪt əz dʌn
considerableadj USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·bʌ·l UK: kənsɪdərəbl
considerablyadv USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·bliː· UK: kənsɪdərəbliː
considerateadj USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·t UK: kənsɪdərət
considerationnoun USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪdəreɪʃn
   1. This is not in line with lending practices based on commercial considerations.
     1. Ez nincs összhangban a kereskedelmi megfontolásokon alapuló hitelezési gyakorlattal.
  1. He agreed to help for a small consideration.
    1. Beleegyezett hogy segítsen némi ellenszolgáltatás fejében.
consideration / take into -v USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n teɪ'k ɪ"ntʌ· UK: kənsɪdəreɪʃn teɪk ɪntuː
considerationsnoun USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·nz UK: kənsɪdəreɪʃnz
considerations of quite another orderexp USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·nz ʌ·v kwaɪ't ʌ·nʌ'ðəː· ɔː'rdəː· UK: kənsɪdəreɪʃnz ɔv kwaɪt ənʌðər ɔːdər
consideredadj USA: kʌ·nsɪ'dəː·d UK: kənsɪdəd
considered / it is - to beexp USA: kʌ·nsɪ'dəː·d ʌ·t ʌ·z tʌ· biː· UK: kənsɪdəd ɪt ɪz tuː biː
considered opinionexp USA: kʌ·nsɪ'dəː·d ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: kənsɪdəd əpɪnɪən
consideringprep USA: kʌ·nsɪ'dəː·ɪ·ŋ UK: kənsɪdərɪŋ
consideringlyexp UK: kənsɪdərɪŋliː
i consider it my duty toexp USA: aɪ' kʌ·nsɪ'dəː· ʌ·t maɪ' dyuː'tiː· tʌ· UK: aɪ kənsɪdər ɪt maɪ djuːtiː tuː
in consideration of sgexp
for a considerationexp USA: frəː· eɪ' kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: fəː eɪ kənsɪdəreɪʃn
on no considerationexp USA: ɔ'n noʊ' kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔn noʊ kənsɪdəreɪʃn
take into considerationv USA: teɪ'k ɪ"ntʌ· kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: teɪk ɪntuː kənsɪdəreɪʃn
under no considerationexp USA: ʌ'ndəː· noʊ' kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ʌndər noʊ kənsɪdəreɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...