COVID-19 Fight
451 matches in 10 dictionaries. Details
csakadv
  1. simply
   USA: sɪ'mpliː· UK: sɪmpliː
  1. only
   USA: oʊ'nliː· UK: oʊnliː
  1. nothing but
   USA: nʌ'θɪ·ŋ bʌ't UK: nʌθɪŋ bət
  1. but
   USA: bʌ't UK: bət
  1. alone
   USA: ʌ·loʊ'n UK: əloʊn
'csak 16 éven felül'-jelzés (film)exp
  1. a (adult)
   USA: eɪ' æ'dʌ·lt UK: eɪ ædʌlt
csak apából, anyából és gyerekekből álló családexp
  1. nuclear family
   USA: nuː'kliː·əː· fæ'mliː· UK: njuːklɪər fæməliː
csak a testemen keresztül!exp
  1. over my dead body!
   USA: oʊ'vəː· maɪ' de'd bɔ'diː· UK: oʊvər maɪ ded bɔdiː
csak az adott programban elérhető jelzésexp
  1. local symbol
   USA: loʊ'kʌ·l sɪ'mbʌ·l UK: loʊkl sɪmbl
csak azért beszél hogy jártassa a szájátv
  1. talk for talking's sake
   UK: tɔːk fəː tɔːkɪŋz seɪk
csak beszél továbbv
  1. run on
   USA: rʌ'n ɔ'n UK: rʌn ɔn
csak brit területennoun
  1. briticism
   UK: brɪtɪsɪzəm
csak csináldexp
  1. just do it
   USA: ʤʌ·st duː' ʌ·t UK: ʤʌst duː ɪt
csak egy hajszálon múltexp
  1. with the skin of one's teeth
   USA: wʌ·ð ðiː· skɪ'n ʌ·v wʌ'nz tiː'θ UK: wɪð ðiː skɪn ɔv wʌnz tiːθ
  1. ha had a hairbreadth escape
   UK: hɑ həd eɪ heəbredθ ɪskeɪp
  1. by the skin of one's teeth
   USA: baɪ' ðiː· skɪ'n ʌ·v wʌ'nz tiː'θ UK: baɪ ðiː skɪn ɔv wʌnz tiːθ
csak egy hajszál tartjaexp
  1. hang on by the eyelids
   USA: hæ'ŋ ɔ'n baɪ' ðiː· aɪ'lɪ"dz UK: hæŋ ɔn baɪ ðiː aɪlɪdz
csak egy kicsitexp
  1. just a little
   USA: ʤʌ·st eɪ' lɪ'tʌ·l UK: ʤʌst eɪ lɪtl
csak egy szóra!exp
  1. just a line to tell you!
   USA: ʤʌ·st eɪ' laɪ'n tʌ· te'l yuː' UK: ʤʌst eɪ laɪn tuː tel juː
csak egy szóra kérem!exp
  1. just a line to tell you!
   USA: ʤʌ·st eɪ' laɪ'n tʌ· te'l yuː' UK: ʤʌst eɪ laɪn tuː tel juː
csak egy ugrásnyira tőleexp
  1. only one remove from
   USA: oʊ'nliː· hwʌ'n riː·muː'v fəː·m UK: oʊnliː wʌn rɪmuːv frɔm
csak éppenadv
  1. only
   USA: oʊ'nliː· UK: oʊnliː
csak erre gondolni isexp
  1. only to think of it
   USA: oʊ'nliː· tʌ· θɪ'ŋk ʌ·v ʌ·t UK: oʊnliː tuː θɪŋk ɔv ɪt
csak hallomásból tudomexp
  1. i have it only from hearsay
   USA: aɪ' hæ'v ʌ·t oʊ'nliː· fəː·m hɪ'rseɪ" UK: aɪ hæv ɪt oʊnliː frɔm hɪəseɪ
csak hírből ismerexp
  1. know by mere report
   USA: noʊ' baɪ' mɪ'r rʌ·pɔː'rt UK: noʊ baɪ mɪər rɪpɔːt
(csak) idő kérdéseexp
  1. a matter of time
   USA: eɪ' mæ'təː· ʌ·v taɪ'm UK: eɪ mætər ɔv taɪm
Report or add missing word to a dictionary...