COVID-19 Fight
380 matches in 9 dictionaries. Details
cselnoun
  1. ruse
   USA: ruː'z UK: ruːzeɪ
  1. informal gimmick
   USA: gɪ'mɪ·k UK: gɪmɪk
  1. fetch
   USA: fe'tʃ UK: fetʃ
  1. feint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. fake
   USA: feɪ'k UK: feɪk
  1. dodge
   USA: dɔ'ʤ UK: dɔʤ
  1. dodge
   USA: dɔ'ʤ UK: dɔʤ
  1. cunning
   USA: kʌ'nɪ·ŋ UK: kʌnɪŋ
  1. informal cod
   USA: siː'oʊ'diː' UK: kɔd
  1. catch
   USA: kæ'tʃ UK: kætʃ
  1. artifice
   USA: ɔ'rtʌ·fɪ"s UK: ɑtɪfɪs
  1. art
   USA: ɔ'rt UK: ɑt
csel, alattomosságnoun
  1. guile
   USA: gaɪ'l UK: gaɪl
cselédnoun
  1. servant
   USA: səː'vʌ·nt UK: səːvənt
  1. gen pej menial
   USA: miː'niː·ʌ·l UK: miːnɪəl
  1. jack
   USA: ʤæ'k UK: ʤæk
cselédlánynoun
  1. skivvy
   UK: skɪviː
  1. maid
   USA: meɪ'd UK: meɪd
cselédnépségnoun
cselédségnoun
  1. dependants
   UK: dɪpendənts
cselekedetnoun
  1. deed
   USA: diː'd UK: diːd
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
cselekedete következtébenprep
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
cselekménynoun
  1. literary plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. Nemigen tudnék beszámolni a látott darab cselekményéről.
    1. I really could not tell you the plot of the play we saw.
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
cselekszikexp
  1. take action
   USA: teɪ'k æ'kʃʌ·n UK: teɪk ækʃn
cselekszikexp
  1. action / take -
   USA: æ'kʃʌ·n teɪ'k UK: ækʃn teɪk
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. Amint hallotta a híreket, rögtön cselekedett.
    1. When he heard the news, he acted immediately.
cselekvésnoun
  1. verb
   USA: vəː'b UK: vəːb
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
cselekvés, eljárásmódnoun
  1. proceeding
   USA: proʊ·siː'dɪ·ŋ UK: prəsiːdɪŋ
cselekvésképtelenségnoun
  1. paralysis
   USA: pəː·æ'lʌ·sɪ"s UK: pərælɪsɪs
cselekvésre kényszeritexp
  1. sting into action
   USA: stɪ'ŋ ɪ"ntʌ· æ'kʃʌ·n UK: stɪŋ ɪntuː ækʃn
  1. action / sting into -
   USA: æ'kʃʌ·n stɪ'ŋ ɪ"ntʌ· UK: ækʃn stɪŋ ɪntuː
cselekvőadj
  1. Sh factious
   UK: fækʃəs
  1. active
   USA: æ'ktɪ·v UK: æktɪv
cselekvő alakexp
  1. active voice
   USA: æ'ktɪ·v vɔɪ's UK: æktɪv vɔɪs
cselekvő igealakexp
  1. active voice
   USA: æ'ktɪ·v vɔɪ's UK: æktɪv vɔɪs
cselekvőképesség hiányanoun
  1. incapacity
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: ɪnkəpæsɪtiː
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
cselekvőképtelenadj
 1. law
  1. incapable
   USA: ɪ"nkeɪ'pʌ·bʌ·l UK: ɪnkeɪpəbl
Report or add missing word to a dictionary...