COVID-19 Fight
currentnoun USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. The current closed, the attraction of the electro-magnet ceased.
    1. Ha viszont az áram megszakad, a vas is nyomban elveszti mágneses tulajdonságát.
  1. The current was bearing coracle and schooner southward at an equal rate.
    1. Az áramlat most a lélekvesztőt és a vitorlást egyforma sebességgel hajtotta dél felé.
  2. For these databases please specify which version is the current one.
    1. Ezeknél az adatbázisoknál meg kell adni, hogy melyik verziót kell érvényesnek tekinteni.
  3. The content of the current form has been modified.
    1. Az aktuális űrlap tartalma megváltozott.
  4. This will be the end of the current game!
    1. Ezzel befejeződik a mostani játék!
  5. This shows the current page number.
    1. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
currentadj USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. The General tab page lists the general properties of the current object.
    1. Az Általános fülön vannak felsorolva az aktuális objektum általános tulajdonságai.
    1. Az Általános fülön vannak felsorolva az aktuális objektum általános tulajdonságai.
current accountexp USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·kaʊ'nt UK: kʌrənt əkaʊnt
current affairsexp USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·fe'rz UK: kʌrənt əfeəz
current assetsexp USA: kɔ'rʌ·nt æ'se"ts UK: kʌrənt æsets
current circuitnoun USA: kɔ'rʌ·nt səː'kʌ·t UK: kʌrənt səːkɪt
current collectornoun USA: kɔ'rʌ·nt kle'ktəː· UK: kʌrənt kəlektər
current drive is no longer validexp USA: kɔ'rʌ·nt draɪ'v ʌ·z noʊ' lɔː'ŋgəː· væ'lʌ·d UK: kʌrənt draɪv ɪz noʊ lɔŋgər vælɪd
current eventsexp USA: kɔ'rʌ·nt iː·ve'nts UK: kʌrənt ɪvents
current expensesexp USA: kɔ'rʌ·nt ɪ·kspe'nsʌ·z UK: kʌrənt ɪkspensɪz
current intensitynoun USA: kɔ'rʌ·nt ɪ"nte'nsʌ·tiː· UK: kʌrənt ɪntensɪtiː
current issueexp USA: kɔ'rʌ·nt ɪ'ʃuː· UK: kʌrənt ɪʃuː
current monthexp USA: kɔ'rʌ·nt mʌ'nθ UK: kʌrənt mʌnθ
current numberexp USA: kɔ'rʌ·nt nʌ'mbəː· UK: kʌrənt nʌmbər
current of airexp USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·v e'r UK: kʌrənt ɔv eər
current outletnoun USA: kɔ'rʌ·nt aʊ'tle"t UK: kʌrənt aʊtlet
current rateexp USA: kɔ'rʌ·nt reɪ't UK: kʌrənt reɪt
current supplynoun USA: kɔ'rʌ·nt sʌ·plaɪ' UK: kʌrənt səplaɪ
current transformernoun USA: kɔ'rʌ·nt træ·nsfɔː'rməː· UK: kʌrənt trænsfɔːmər
current-blocknoun
Report or add missing word to a dictionary...