COVID-19 Fight
53 matches in 9 dictionaries. Details
díszítés1
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
 1. 72
  1. quatrefoil
   UK: kwɑtrefɔɪl
  1. piping
   USA: paɪ'pɪ·ŋ UK: paɪpɪŋ
  1. ornamentation
   USA: ɔː"rnʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːnəmenteɪʃn
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. garnishee
   UK: gɑnɪʃiː
  1. embellishment
   USA: e·mbe'lɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪmbelɪʃmənt
  1. decoration
   USA: de"kəː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekəreɪʃn
  1. adornment
   USA: ʌ·dɔː'rnmʌ·nt UK: ədɔːnmənt
díszítést vés2
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
áttört díszítés1
berakott díszítés1
  1. fretwork
   UK: fretwəːk
csillogó díszítés1
  1. diamante'
   USA: daɪ"ʌ·mɔ'ntiː· UK: daɪəmæntiː
faragott díszítés1
  1. fretwork
   UK: fretwəːk
rovátkoló díszítés1
 1. 72
  1. glyph
   UK: glɪf
szeggel kivert díszítés1
  1. stud
   USA: stʌ'd UK: stʌd
vonalkákkal való díszítés1
  1. hatching
   USA: hæ'tʃɪ·ŋ UK: hætʃɪŋ
zabla végének domború díszítése1
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
díszítés1
  1. e Verzierung
   fɛɐ'tsiːrʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Verzierungen
   1. genitiveForm:
   2. Verzierung
  1. s Ornament
   ɔɐna'mɛnt
   1. pluralForm:
   2. Ornamente
   1. genitiveForm:
   2. Ornamentes
   3. Ornaments
  1. e Dekoration
   dekora'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Dekorationen
   1. genitiveForm:
   2. Dekoration
díszítésnoun
 1. énekben music
díszítésnoun
  1. fegyverekből, zászlókból összeállított h trophée
díszítésnoun
 1. az elhunyt nevének kezdőbetűivel
épület díszítése
  1. wnętrza, sali wystrój
díszítés1
 1. 78
 2. 78
  1. melisma
   h tsz: -i
 3. 78
  1. 2.1 malismo
   h
  1. 6.3 acconcio
   0
díszítés betűk végén
díszítés egymást keresztező összevissza vonalakkal
Report or add missing word to a dictionary...