COVID-19 Fight
467 matches in 9 dictionaries. Details
dísz1
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. Belép a virágáruslány, teljes díszben.
    1. The flower girl enters in state.
 1. 355
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
 2. 355
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
  1. gaiety
   UK: geɪətiː
 3. 792
  1. decor
   USA: deɪ'kɔː·r UK: deɪkɔː
  1. adornment
   USA: ʌ·dɔː'rnmʌ·nt UK: ədɔːnmənt
dísz-3
  1. honorary
   USA: ɔ'nəː·e"riː· UK: ɔnərəriː
  1. gala
   USA: geɪ'lʌ· UK: gɑlə
díszágy13
  1. bed of state
   USA: be'd ʌ·v steɪ't UK: bed ɔv steɪt
díszállat2
  1. pet
   USA: pe't UK: pet
díszcsat1
  1. barrett
   USA: bæ'rɪ"t
díszcserép13
  1. ceramic plant pot
   USA: səː·æ'mɪ·k plæ'nt pɔ't UK: səræmɪk plɑnt pɔt
  1. ceramic plant holder
   USA: səː·æ'mɪ·k plæ'nt hoʊ'ldəː· UK: səræmɪk plɑnt hoʊldər
díszcsokor1
  1. shower
   USA: ʃaʊ'əː· UK: ʃaʊər
díszebéd1
  1. state dinner
   USA: steɪ't dɪ'nəː· UK: steɪt dɪnər
  1. banquet
   USA: bæ'ŋkwʌ·t UK: bæŋkwɪt
díszebéd/-vacsora1
  1. state dinner
   USA: steɪ't dɪ'nəː· UK: steɪt dɪnər
díszeleg2
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
díszelgés1
  1. parade drill
   USA: pəː·eɪ'd drɪ'l UK: pəreɪd drɪl
díszelvonulás2
  1. defile
   UK: diːfaɪl
díszemlék13
  1. honorary monument
   USA: ɔ'nəː·e"riː· mɔ'nyʌ·mʌ·nt UK: ɔnərəriː mɔnjʊmənt
díszes3
  1. tricksy
   UK: trɪksiː
  1. stately
   USA: steɪ'tliː· UK: steɪtliː
  1. 6.3 picked
   USA: pɪ'kt UK: pɪkt
  1. ornate
   USA: ɔː·rneɪ't UK: ɔːneɪt
  1. gilded
   USA: gɪ'ldʌ·d UK: gɪldɪd
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. Egy sima fekete ruhát akartam, semmi díszeset.
  1. arabesque
   UK: ærəbesk
díszes; előkelő, elegáns1
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
díszes kandalló1
  1. chimney-piece
   UK: tʃɪmnɪpiːs
díszes lószerszám1
  1. trappings
   USA: træ'pɪ·ŋz UK: træpɪŋz
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
  1. 6.3 trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. 3.3 caparison
   UK: kəpærɪsən
  1. accoutrements
   UK: əkuːtəmənts
  1. accoutrement
   UK: əkuːtəmənt
díszesség1
dísze-virága1
  1. 1.1 flower
   USA: flaʊ'əː· UK: flaʊər
díszfelvonulás2
  1. parade
   USA: pəː·eɪ'd UK: pəreɪd
Report or add missing word to a dictionary...