COVID-19 Fight
dealnoun USA: diː'l UK: diːl
dealnoun USA: diː'l UK: diːl
  1. We have both a great deal to learn.
    1. Mindkettőnknek nagyon sokat kell még tanulnunk.
 1. games
 2. informal econ
  1. It's a deal!
    1. Áll az alku!
  1. It's your deal.
    1. Te osztasz.
  2. My new desk is made of white deal.
    1. Az új íróasztalom fehér fenyőből készült.
dealv trans v USA: diː'l UK: diːl
deal / a great -exp USA: diː'l eɪ' greɪ't UK: diːl eɪ greɪt
deal atv intrans v USA: diː'l æ't UK: diːl ət
deal atv trans v USA: diː'l æ't UK: diːl ət
deal byv intrans v USA: diː'l baɪ' UK: diːl baɪ
deal byv intrans v USA: diː'l baɪ' UK: diːl baɪ
deal, dealtv USA: diː'l de'lt UK: diːl delt
deal inv intrans v USA: diː'l ɪ'n UK: diːl ɪn
deal inv intrans v USA: diː'l ɪ'n UK: diːl ɪn
deal / it's not a big -.exp USA: diː'l ʌ·ts nɔ't eɪ' bɪ'g UK: diːl ɪts nɔt eɪ bɪg
deal outexp USA: diː'l aʊ't UK: diːl aʊt
deal outv trans v USA: diː'l aʊ't UK: diːl aʊt
deal withv USA: diː'l wʌ·ð UK: diːl wɪð
deal withv USA: diː'l wʌ·ð UK: diːl wɪð
deal with sgv
dealernoun USA: diː'ləː· UK: diːlər
dealer in grossexp USA: diː'ləː· ɪ'n groʊ's UK: diːlər ɪn groʊs
Report or add missing word to a dictionary...