COVID-19 Fight
97 matches in 7 dictionaries. Details
depositnoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
depositnoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
   1. We put a deposit of 10,000 pounds on the house, and paid the rest after signing the contract.
     1. 10,000 font foglalót adtunk a házra, a vételár többi részét a szerződés megkötése után fizettük.
   2. We paid 2,000 pounds deposit on the car, so we could take it from the dealer immediately.
     1. 2,000 font előleget fizettünk, így rögtön elhozhattuk az autót a kereskedésből.
  1. chem ind env
   1. The flood left a thick deposit of mud all over the streets.
     1. Az árvíz vastag sárréteget hagyott maga után végesvégig az utcákon.
  2. chem ind
  1. If you want to keep your money safe, deposit it in the bank.
    1. Ha biztos helyen akarod tartani a pénzed, tedd be a bankba.
depositv trans v USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
 1. fin
  1. He made a deposit of 1000 pounds in the Westminster Bank.
    1. 1000 fontot helyezett letétbe a Westminster Banknál.
  1. In hard-water areas, a chalky deposit often forms in pipes.
    1. A kemény vízzel ellátott területeken gyakran képződik mésztartalmú üledék a vezetékekben.
deposit 2.v
deposit accountnoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·t ʌ·kaʊ'nt UK: dɪpɔzɪt əkaʊnt
depositarynoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·te"riː· UK: dɪpɔzɪtəriː
depositingnoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·tɪ·ŋ UK: dɪpɔzɪtɪŋ
depositionnoun USA: de"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: depəzɪʃn
depositornoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·təː· UK: dɪpɔzɪtər
depositor's booknoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: dɪpɔzɪtəz bʊk
depositor's bookexp USA: dʌ·pɔ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: dɪpɔzɪtəz bʊk
depositorynoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·tɔː"riː· UK: dɪpɔzɪtriː
deposit slipnoun USA: dʌ·pɔ'zʌ·t slɪ'p UK: dɪpɔzɪt slɪp
deposit ticketexp USA: dʌ·pɔ'zʌ·t tɪ'kʌ·t UK: dɪpɔzɪt tɪkɪt
be depositedv USA: biː· dʌ·pɔ'zʌ·tʌ·d UK: biː dɪpɔzɪtɪd
bank of depositexp USA: bæ'ŋk ʌ·v dʌ·pɔ'zʌ·t UK: bæŋk ɔv dɪpɔzɪt
certificate of depositexp USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v dʌ·pɔ'zʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt ɔv dɪpɔzɪt
deposit accountundef
Report or add missing word to a dictionary...