COVID-19 Fight
57 matches in 6 dictionaries. Details
displaynoun USA: dɪ"spleɪ' UK: dɪspleɪ
  1. There was nothing casual about this display of wealth.
    1. És a gazdagság eme fitogtatása nem volt véletlen.
 1. electric IT
  1. The background color to use in the display.
    1. A kijelzőben használni kívánt háttérszín.
  1. A display from the team mascots will precede the match.
    1. A mérkőzést a csapatkabalák bemutatója előzi meg.
displayv trans v USA: dɪ"spleɪ' UK: dɪspleɪ
displayableadj UK: dɪspleɪeɪbl
display cabinetnoun USA: dɪ"spleɪ' kæ'bnʌ·t UK: dɪspleɪ kæbɪnət
display casenoun USA: dɪ"spleɪ' keɪ's UK: dɪspleɪ keɪs
display characterexp USA: dɪ"spleɪ' ke'rɪ·ktəː· UK: dɪspleɪ kærəktər
displayedv USA: dɪ"spleɪ'd UK: dɪspleɪd
displayingnoun USA: dɪ"spleɪ'ɪ·ŋ UK: dɪspleɪɪŋ
display pageexp USA: dɪ"spleɪ' peɪ'ʤ UK: dɪspleɪ peɪʤ
display panelexp USA: dɪ"spleɪ' pæ'nʌ·l UK: dɪspleɪ pænl
displaysnoun USA: dɪ"spleɪ'z UK: dɪspleɪz
display stringexp USA: dɪ"spleɪ' strɪ'ŋ UK: dɪspleɪ strɪŋ
display windownoun USA: dɪ"spleɪ' wɪ'ndoʊ· UK: dɪspleɪ wɪndoʊ
displaywritenoun USA: dɪ"spleɪ'raɪ"t UK: dɪspleɪraɪt
be on displayexp USA: biː· ɔ'n dɪ"spleɪ' UK: biː ɔn dɪspleɪ
displayundef
displayableundef
display deviceundef
display devicesundef
Report or add missing word to a dictionary...