COVID-19 Fight
effectnoun USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
   1. Regular exercise has a positive effect on your health.
     1. A rendszeres testedzés jó hatással van az egészségre.
   2. But the effects of this union will be profound.
     1. Ennek az egyesülésnek mélyreható következményei lesznek.
   1. This decision shall take effect on 1 November 2009.
     1. Ez a határozat 2009. november 1-jén lép hatályba.
 1. electr telco
 2. techn
effectv trans v USA: iː'fe·kt UK: ɪfekt
  1. Observe some of the effects of this ditching business.
    1. Figyeljék meg ennek az árokásásnak néhány eredményét.
  2. The effect was that of an ancient tent.
    1. Az összhatás egy ősi sátorra emlékeztetett.
effect an entranceexp USA: iː'fe·kt ʌ·n e'ntrʌ·ns UK: ɪfekt ən ɪntrɑns
effect an insuranceexp USA: iː'fe·kt ʌ·n ɪ"nʃʊ'rʌ·ns UK: ɪfekt ən ɪnʃʊərəns
effect an orderexp USA: iː'fe·kt ʌ·n ɔː'rdəː· UK: ɪfekt ən ɔːdər
effect one's purposev USA: iː'fe·kt wʌ'nz pəː'pʌ·s UK: ɪfekt wʌnz pəːpəs
effect paymentv USA: iː'fe·kt peɪ'mʌ·nt UK: ɪfekt peɪmənt
effect / side -noun USA: iː'fe·kt saɪ'd UK: ɪfekt saɪd
effect / take -exp USA: iː'fe·kt teɪ'k UK: ɪfekt teɪk
effectivenoun USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. The effective length of the structure is given in meter.
    1. Az építmény tényleges hossza méterben van megadva.
effectiveadj USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
   1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
     1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
   2. We have to find an effective way to reduce our costs.
     1. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
   3. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
     1. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
 1. phys mil techn
 2. US
  1. The number of paid holidays is regulated by the effective Labor Code.
    1. A fizetett szabadság mértékét a hatályban lévő Munka Törvénykönyve szabályozza.
effective aspectexp USA: iː'fe·ktɪ·v æ'spe"kt UK: ɪfektɪv æspekt
effectivelyadv USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
effectivenessnoun USA: iː'fe·ktɪ·vnʌ·s UK: ɪfektɪvnəs
effectivesnoun UK: ɪfektɪvz
effectsnoun USA: iː'fe·ks UK: ɪfekts
effectualadj UK: ɪfektʃʊəl
effectuatev trans v USA: ʌ·fe'ktʃuː·eɪ"t UK: ɪfektjʊeɪt
effectuationnoun UK: ɪfektjʊeɪʃən
brake effectexp USA: breɪ'k iː'fe·kt UK: breɪk ɪfekt
Report or add missing word to a dictionary...