COVID-19 Fight
effectivenoun USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. The effective length of the structure is given in meter.
    1. Az építmény tényleges hossza méterben van megadva.
effectiveadj USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
   1. Lucy is a very effective runner, she has won all races this year.
     1. Lucy nagyon eredményes futó, idén minden versenyt megnyert.
   2. We have to find an effective way to reduce our costs.
     1. Hatásos módszert kell találnunk a költségek csökkentésére.
   3. Travelling abroad is an effective method to learn a foreign language.
     1. A külföldi utazás hatékony módszer az idegennyelv-tanuláshoz.
 1. phys mil techn
 2. US
  1. The number of paid holidays is regulated by the effective Labor Code.
    1. A fizetett szabadság mértékét a hatályban lévő Munka Törvénykönyve szabályozza.
effective aspectexp USA: iː'fe·ktɪ·v æ'spe"kt UK: ɪfektɪv æspekt
effectivelyadv USA: iː'fe·ktɪ·vliː· UK: ɪfektɪvliː
effectivenessnoun USA: iː'fe·ktɪ·vnʌ·s UK: ɪfektɪvnəs
effectivesnoun UK: ɪfektɪvz
highly effectiveadj USA: haɪ'liː· iː'fe·ktɪ·v UK: haɪliː ɪfektɪv
in an effective wayexp USA: ɪ'n ʌ·n iː'fe·ktɪ·v weɪ' UK: ɪn ən ɪfektɪv weɪ
Report or add missing word to a dictionary...