effortnoun USA: e'fəː·t UK: efət
  1. In sports like weight-lifting, a physical effort may present a risk particularly of back injury.
    1. A súlyemeléshez hasonló sportokban a fizikai erőkifejtés különösen hátsérülés kockázatával járhat.
  2. My hopes were dashed in a moment, but I made another effort.
    1. Reményeim egy szempillantás alatt összeomlottak, de még egy kétségbeesett erőfeszítést tettem.
  3. In their efforts to reduce crime the government expanded the police force.
    1. A bűnesetek csökkentésére irányuló törekvése értelmében a kormány növelte a rendőrség létszámát.
effort / to make an -exp USA: e'fəː·t tʌ· meɪ'k ʌ·n UK: efət tuː meɪk ən
effortlessadj USA: e'fəː·tlʌ·s UK: efətləs
effortlesslyadv USA: e'fəː·tlʌ·sliː· UK: efətləsliː
effortlessnessnoun UK: efətləsnes
all-out effortexp
frantic effortexp USA: fræ'ntɪ·k e'fəː·t UK: fræntɪk efət
frenzied effortsexp USA: fre'nziː·d e'fəː·ts UK: frenzɪd efəts
joint effortsexp USA: ʤɔɪ'nt e'fəː·ts UK: ʤɔɪnt efəts
bend every effortexp USA: be'nd e'vriː· e'fəː·t UK: bend evriː efət
make an effort!exp USA: meɪ'k ʌ·n e'fəː·t UK: meɪk ən efət
make an effortv USA: meɪ'k ʌ·n e'fəː·t UK: meɪk ən efət
use every effortexp USA: yuː'z e'vriː· e'fəː·t UK: juːz evriː efət
an all out effortexp USA: ʌ·n ɔː'l aʊ't e'fəː·t UK: ən ɔːl aʊt efət
he spares no effortexp USA: hiː' spe'rz noʊ' e'fəː·t UK: hiː speəz noʊ efət
make a united effortexp USA: meɪ'k eɪ' yuː·naɪ'tʌ·d e'fəː·t UK: meɪk eɪ juːnaɪtɪd efət
it was a good effortexp USA: ʌ·t wʌ·z eɪ' gʌ·d e'fəː·t UK: ɪt wɔz eɪ gʊd efət
it was a great effort toexp USA: ʌ·t wʌ·z eɪ' greɪ't e'fəː·t tʌ· UK: ɪt wɔz eɪ greɪt efət tuː
Report or add missing word to a dictionary...