COVID-19 Fight
459 matches in 10 dictionaries. Details
egésznoun
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. Az egész városban nagy lett a felfordulás.
    1. And the whole city was filled with confusion.
  1. total
   USA: toʊ'tʌ·l UK: toʊtl
  1. some
   USA: sʌ'm UK: sʌm
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. entire
   USA: e·ntaɪ'əː· UK: ɪntaɪər
  1. A tűzvész valószínűleg egy egész városrészt elpusztított Kolivanyban.
    1. Fire was devouring one entire quarter of Kolyvan.
  1. complex
   USA: kʌ·mple'ks UK: kɔmpleks
  1. complete
   USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
egészbenadv
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. in gross
   USA: ɪ'n groʊ's UK: ɪn groʊs
egészben levőadj
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
egész bizalmasanexp
  1. in strict confidence
   USA: ɪ'n strɪ'kt kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: ɪn strɪkt kɔnfɪdəns
egész biztos, hogy eljönexp
  1. he is coming right enough
   USA: hiː' ʌ·z kʌ'mɪ·ŋ raɪ't iː·nʌ'f UK: hiː ɪz kʌmɪŋ raɪt ɪnʌf
egész biztos ,hogy eljönexp
  1. he is coming right enough
   USA: hiː' ʌ·z kʌ'mɪ·ŋ raɪ't iː·nʌ'f UK: hiː ɪz kʌmɪŋ raɪt ɪnʌf
egész csekély valószínűségexp
  1. outside chance
   USA: aʊ'tsaɪ'd tʃæ'ns UK: aʊtsaɪd tʃɑns
egészébenadv
  1. on the whole
   USA: ɔ'n ðiː· hoʊ'l UK: ɔn ðiː hoʊl
  1. en masse
   USA: e'n mæ's UK: ɔn mæs
egész egyszerűenexp
  1. simply and solely
   USA: sɪ'mpliː· ʌ·nd soʊ'lliː· UK: sɪmpliː ənd soʊliː
egész egyszerűen tisztaexp
  1. pure and simple
   USA: pyʊ'r ʌ·nd sɪ'mpʌ·l UK: pjʊər ənd sɪmpl
egész embert igénylőadj
egészenadv
  1. wholly
   USA: hoʊ'liː· UK: hoʊlliː
  1. utterly
   USA: ʌ'təː·liː· UK: ʌtəliː
  1. totally
   USA: toʊ'tʌ·liː· UK: toʊtəliː
  1. stark
   USA: stɔ'rk UK: stɑk
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. quite
   USA: kwaɪ't UK: kwaɪt
  1. Haja már egészen fehér volt, de szemöldöke még mindig fekete.
    1. His hair was quite white now, though his eyebrows were still black.
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Egészen közönséges ember vagyok.
    1. I'm just a common man.
  2. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
    1. These houses look just the same.
  3. John épp elment, de mindjárt visszajön.
    1. John has just left, but he will be back in a moment.
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. old literary full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. Az asztal még nem volt egészen megterítve.
    1. The table was not laid even.
  2. Hát nem éppen így volt a mi esetünkben? - szakította félbe Ravenswood.
    1. And was it not even so with us? interrrupted Ravenswood.
  1. dead
   USA: de'd UK: ded
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
egészen aexp
  1. as far as the
   USA: e'z fɔ'r e'z ðiː· UK: əz fɑr əz ðiː
egészen a legutóbbi időkigexp
  1. till lately
   USA: tɪ'l leɪ'tliː· UK: tɪl leɪtliː
egészen a tengerigexp
  1. as far as the sea
   USA: e'z fɔ'r e'z ðiː· siː' UK: əz fɑr əz ðiː siː
egészen becsavar vmitv
egészen bele van esveexp
  1. be dead nuts about
   USA: biː· de'd nʌ'ts ʌ·baʊ't UK: biː ded nʌts əbaʊt
egészen bele van esve abba a fiúbaexp
  1. he is potty about that boy
   USA: hiː' ʌ·z pɔ'tiː· ʌ·baʊ't ðʌ·t bɔɪ' UK: hiː ɪz pɔtiː əbaʊt ðət bɔɪ
egészen bele van esve abba a lánybaexp
  1. he is potty about that girl
   USA: hiː' ʌ·z pɔ'tiː· ʌ·baʊ't ðʌ·t gəː'l UK: hiː ɪz pɔtiː əbaʊt ðət gəːl
egészen bever vmitv
Report or add missing word to a dictionary...