54 matches in 9 dictionaries. Details
együttesadj
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
 1. theatre
  1. ensemble
   USA: ɔ·nsɔ'mbʌ·l UK: ɔnsɔmbl
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
  1. collective
   USA: kʌ·le'ktɪ·v UK: kəlektɪv
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
együttesenadv
  1. jointly
   USA: ʤɔɪ'ntliː· UK: ʤɔɪntliː
  1. bodily
   USA: bɔ'dʌ·liː· UK: bɔdəliː
együtt(esen)adv
  1. collectively
   USA: kʌ·le'ktɪ·vliː· UK: kəlektɪvlɪ
háromszemélyes együttesnoun
  1. threesome
   USA: θriː'sʌ·m UK: θriːsəm
zenei együttesnoun
 1. music
  1. old consort
   USA: kʌ·nsɔː'rt UK: kɔnsɔːt
közös, együttes, egyesítettnoun
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
három egységből álló együttesnoun
  1. triplet
   USA: trɪ'plʌ·t UK: trɪplət
egy bejárattal rendelkező épület együttesadj
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
együttesnoun
  1. s Team
   'tiːm
   1. pluralForm:
   2. Teams
   1. genitiveForm:
   2. Teams
 1. pol
  1. stand scientific r Stab
   'ʃtaːp
   1. genitiveForm:
   2. Stabes
   3. Stabs
együttesadj
együttesenadv
  1. mitsamt +D
   mɪt'zamt 'deː
együtt(esen)prep
  1. mitsamt
   mɪt'zamt
együttesnoun
 1. theatre music
együttesadj
együttes álláspontexp
együttesnoun
 1. embereké, tárgyaké, dolgoké
 2. embereké, tárgyaké, dolgoké
együttes aláírási jogundef
Report or add missing word to a dictionary...