COVID-19 Fight
207 matches in 9 dictionaries.
egyenes3
  1. upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
  1. upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. undeviating
   UK: ʌndiːvɪeɪtɪŋ
  1. unconfused
   UK: ʌnkənfjuːzd
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
  1. straightaway
   USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Én azt hiszem, Joe Hynes egyenes ember.
    1. I think Joe Hynes is a straight man.
  1. straight from the shoulder
   USA: streɪ't fəː·m ðiː· ʃoʊ'ldəː· UK: streɪt frɔm ðiː ʃoʊldər
  1. sincere
   USA: sɪ"nsɪ'r UK: sɪnsɪər
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Szívük nem volt egyenes előtte, szövetségét nem tartották hűségesen.
    1. But their heart was not right with him: nor were they counted faithful in his covenant.
 1. 629.5
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
 2. 355
  1. point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. outspoken
   USA: aʊ'tspoʊ'kʌ·n UK: aʊtspoʊkən
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. linear
   USA: lɪ'niː·əː· UK: lɪnɪər
  1. lineal
   USA: lɪ'niː·ʌ·l UK: lɪnɪəl
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. guileless
   USA: gaɪ'llʌ·s UK: gaɪlləs
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
  1. forthright
   USA: fɔː'rθraɪ't UK: fɔːθraɪt
  1. 1.1 flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. Egy billiárdasztalnak tökéletesen egyenesnek kell lennie.
    1. A billiard-table must be perfectly even.
  1. erect
   USA: ɪ·re'kt UK: ɪrekt
  1. downright
   USA: daʊ'nraɪ"t UK: daʊnraɪt
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
egyenes adás3
  1. live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
  1. broadcast / live -
   USA: brɔː'dkæ"st lɪ'v UK: brɔːdkɑst lɪv
egyenes adás (tv)13
  1. live broadcast
   USA: lɪ'v brɔː'dkæ"st UK: lɪv brɔːdkɑst
egyenes adó1
  1. direct tax
   USA: dɪ·re'kt tæ'ks UK: dɪrekt tæks
  1. assessed tax
   USA: ʌ·se'st tæ'ks UK: əsest tæks
egyenes ági3
  1. lineal
   USA: lɪ'niː·ʌ·l UK: lɪnɪəl
egyenes ágon13
  1. in direct line
   USA: ɪ'n dɪ·re'kt laɪ'n UK: ɪn dɪrekt laɪn
egyenes ágon leszármazó3
  1. lineal
   USA: lɪ'niː·ʌ·l UK: lɪnɪəl
egyenes alakú3
  1. linear
   USA: lɪ'niː·əː· UK: lɪnɪər
egyenes arány1
  1. direct proportion
   USA: dɪ·re'kt prʌ·pɔː'rʃʌ·n UK: dɪrekt prəpɔːʃn
egyenes arányban13
  1. in direct ratio
   USA: ɪ'n dɪ·re'kt reɪ'ʃiː·oʊ" UK: ɪn dɪrekt reɪʃiːoʊ
  1. be directly proportional
   USA: biː· dɪ·re'kliː· prʌ·pɔː'rʃʌ·nʌ·l UK: biː dɪrektliː prəpɔːʃənl
egyenes arányban van vmivel2
  1. be directly proportional to
   USA: biː· dɪ·re'kliː· prʌ·pɔː'rʃʌ·nʌ·l tʌ· UK: biː dɪrektliː prəpɔːʃənl tuː
egyenesbe jön2
  1. shake down
   USA: ʃeɪ'k daʊ'n UK: ʃeɪk daʊn
egyenesben4
  1. live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
egyenes beszéd13
  1. direct speech
   USA: dɪ·re'kt spiː'tʃ UK: dɪrekt spiːtʃ
  1. direct oration
   USA: dɪ·re'kt ɔː·reɪ'ʃʌ·n UK: dɪrekt ɔːreɪʃn
egyenes beszéd <nyelvtanilag>13
  1. direct discourse
   USA: dɪ·re'kt dɪ'skɔː·rs UK: dɪrekt dɪskɔːs
egyenes derekú3
egyenesek által határolt3
 1. 51
  1. rectilinear
   UK: rektɪlɪnɪər
egyenes ember13
  1. heart of oak
   USA: hɔ'rt ʌ·v oʊ'k UK: hɑt ɔv oʊk
egyenesen4
  1. uprightly
   UK: ʌpraɪtliː
  1. through
   USA: θruː' UK: θruː
  1. Ez a vonat egyenesen Párizsba megy.
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Most egyenesen a vasútra megyek és elutazom.
    1. Now I will go straight to the railway and get out.
  1. 1.1 square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Nem gondolom, hogy becsületes volt velem .
    1. I don't think you played square with me.
  1. slick
   USA: slɪ'k UK: slɪk
  1. slap
   USA: slæ'p UK: slæp
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Egy jó kérdés egyenesen a lényegre tapint.
    1. A good question gets right to the point.
  2. Mindjárt visszajövök.
    1. I'll be right back.
  1. point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. on the level
   USA: ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: ɔn ðiː levl
  1. downright
   USA: daʊ'nraɪ"t UK: daʊnraɪt
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. by line and level
   USA: baɪ' laɪ'n ʌ·nd le'vʌ·l UK: baɪ laɪn ənd levl
  1. bolt upright
   USA: boʊ'lt ʌ'praɪ"t UK: boʊlt ʌpraɪt
egyenesen áll2
  1. stand up
   USA: stæ'nd ʌ'p UK: stænd ʌp
Report or add missing word to a dictionary...