COVID-19 Fight
207 matches in 9 dictionaries.
egyenesen álló3
  1. upright
   USA: ʌ'praɪ"t UK: ʌpraɪt
  1. erect
   USA: ɪ·re'kt UK: ɪrekt
egyenes(en)/becsületes(en)13
  1. on the level
   USA: ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: ɔn ðiː levl
egyenesen elöre13
  1. straight ahead
   USA: streɪ't ʌ·he'd UK: streɪt əhed
  1. ahead / straight -
   USA: ʌ·he'd streɪ't UK: əhed streɪt
egyenesen északra13
  1. due north
   USA: dyuː' nɔː'rθ UK: djuː nɔːθ
egyenesen/kereken13
  1. straight from the shoulder
   USA: streɪ't fəː·m ðiː· ʃoʊ'ldəː· UK: streɪt frɔm ðiː ʃoʊldər
egyenesen, kimondottan4
  1. downright
   USA: daʊ'nraɪ"t UK: daʊnraɪt
egyenesen ül2
  1. sit up
   USA: sɪ't ʌ'p UK: sɪt ʌp
egyenes fedélzet13
  1. flush deck
   USA: flʌ'ʃ de'k UK: flʌʃ dek
egyenesfutás (autó)13
egyenes haj13
  1. lank hair
   USA: læ'ŋk he'r UK: læŋk heər
egyenes helyzetben4
  1. uprightly
   UK: ʌpraɪtliː
egyenes irány3
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
egyenes irányú3
  1. straightaway
   USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
  1. linear
   USA: lɪ'niː·əː· UK: lɪnɪər
egyenesít2
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
egyenes jellemű3
  1. upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
egyenes kérdés13
  1. direct question
   USA: dɪ·re'kt kwe'ʃʌ·n UK: dɪrekt kwestʃən
egyenesnek, becsületesnek lenni13
  1. play it straight
   USA: pleɪ' ʌ·t streɪ't UK: pleɪ ɪt streɪt
egyenes (nem hajló, görbe)3
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
egyenes pályaszakasz1
  1. straightaway
   USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
egyenesre állít2
  1. straighten
   USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
Report or add missing word to a dictionary...