COVID-19 Fight
egyetemnoun
  1. informal varsity
   USA: vɔ'rsʌ·tiː· UK: vɑsɪtiː
  1. university
   USA: yuː"nɪ·vəː'sʌ·tiː· UK: juːnɪvəːsɪtiː
  1. univ.
   UK: juːnɪvəːsɪtiː
  1. school
   USA: skuː'l UK: skuːl
  1. college
   USA: kɔ'lɪ·ʤ UK: kɔlɪʤ
egyetem hivatalos szónokaexp
  1. public orator
   USA: pʌ'blɪ·k ɔː'rʌ·təː· UK: pʌblɪk ɔrətər
egyetem területenoun
  1. campus
   USA: kæ'mpʌ·s UK: kæmpəs
egyetemen belüliadj
  1. intramural
   USA: ɪ"ntrʌ·myʊ'rʌ·l UK: ɪntrəmjʊərəl
egyetemen tanító tanárnoun
  1. lecturer
   USA: le'ktʃəː·əː· UK: lektʃərər
egyetemesnoun
 1. philos
  1. universal
   USA: yuː"nɪ·vəː'sʌ·l UK: juːnɪvəːsl
  1. general
   USA: ʤe'nrʌ·l UK: ʤenrəl
  1. catholic
   USA: kæ'θlɪ·k UK: kæθlɪk
egyetemes gyógyszernoun
egyetemes műszerexp
  1. versatile instrument
   USA: vəː·sʌ·taɪ'l ɪ'nstrʌ·mʌ·nt UK: vəːsətaɪl ɪnstrʊmənt
egyetemes és mindentől független létező elvenoun
  1. absolutism
   USA: æ'bsʌ·luː"tɪ"zʌ·m UK: æbsəluːtɪzəm
egyetemesenadv
  1. universally
   USA: yuː"nɪ·vəː'sʌ·liː· UK: juːnɪvəːsəliː
egyetemességnoun
  1. universality
   USA: yuː"nɪ·vəː·sæ'lʌ·tiː· UK: juːnɪvəːsælɪtiː
egyetemesítv
  1. universalize
   UK: juːnɪvəːsəlaɪz
egyetemesítésnoun
  1. universalization
   UK: juːnɪvəːsəlaɪzeɪʃən
egyetemet végzettexp
  1. he has had a university education
   USA: hiː' hʌ·z hæ'd eɪ' yuː"nɪ·vəː'sʌ·tiː· e"ʤyuː·keɪ'ʃʌ·n UK: hiː hæz həd eɪ juːnɪvəːsɪtiː eʤʊkeɪʃn
  1. graduate
   USA: græ'ʤuː·eɪ"t UK: græʤʊeɪt
egyetemet végzett ösztöndíjasnoun
  1. fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
egyetem/föiskola területeexp
  1. campus (usa)
   USA: kæ'mpʌ·s yuː'e'seɪ'
egyeteminoun
  1. academic
   USA: æ"kʌ·de'mɪ·k UK: ækədemɪk
egyetemi altisztnoun
  1. beadle
   USA: biː'dʌ·l UK: biːdl
egyetemi avatásnoun
  1. graduation
   USA: græ"ʤʌ·weɪ'ʃʌ·n UK: græʤʊeɪʃn
egyetemi diploma; fokozat; rangnoun
  1. degree
   USA: dɪ·griː' UK: dɪgriː
Report or add missing word to a dictionary...