17 matches in 8 dictionaries. Details
egyezikv
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. informal hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. correspond
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'nd UK: kɔrɪspɔnd
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. US check up
   USA: tʃe'k ʌ'p UK: tʃek ʌp
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Én egyetértek ezzel a feltételezéssel.
    1. I agree with this hypothesis.
  1. UK agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
nem egyezikv
  1. disagree
   USA: dɪ"sʌ·griː' UK: dɪsəgriː
nem egyezik/nem egybevágóexp
  1. it does not check up with
   USA: ʌ·t dʌ·z nɔ't tʃe'k ʌ'p wʌ·ð UK: ɪt doʊz nɔt tʃek ʌp wɪð
állítása nem egyezik a tényekkelexp
  1. his statement does not tally with the facts
   USA: hʌ·z steɪ'tmʌ·nt dʌ·z nɔ't tæ'liː· wʌ·ð ðiː· fæ'ks UK: hɪz steɪtmənt doʊz nɔt tæliː wɪð ðiː fækts
egyezikv
  1. Klappen
   'klapən
 1. math
  1. decken
   'dɛkən
  1. decken s.
   'dɛkən 'ɛs
egyezikv
egyezik vmivelv
nem egyezikv
  1. jest taki sam być jednakowym
   1. firstPersonSingular:
   2. jest jednakowy
nem egyezik belev
 1. vmibe
  1. nie dopuścić sprzeciwić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. sprzeciwię się
   1. thirdPersonSingular:
   2. sprzeciwi się
   1. seeAlso:
  2. nie dopuszczać sprzeciwiać się
   1. firstPersonSingular:
   2. sprzeciwiam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. sprzeciwia się
   1. seeAlso:
  3. na coś nie zgadzać się
   1. firstPersonSingular:
   2. nie zgadzam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. nie zgadza się
   1. seeAlso:
  4. na coś nie zgodzić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. nie zgodzę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. nie zgodzi się
   1. seeAlso:
egyezikundef
 1. könyvelésben
  1. corrispondere
   amivel: a corrispóndere
 2. pl. érdekek
  1. figurative confluire
egyezik vmivelundef
egyezikv
Report or add missing word to a dictionary...