44 matches in 9 dictionaries. Details
egyeztetv
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. liaise
   UK: lɪeɪz
  1. A központ egyeztetni fog a beszállítókkal hogy biztosítsa a folyamatos szállítást.
    1. Our head office will liaise with the suppliers to ensure constant delivery.
  1. harmonize
   USA: hɔ'rmʌ·naɪ"z UK: hɑmənaɪz
  1. collate
   USA: kʌ·leɪ't UK: kəleɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. Segítenél egyeztetni ezeket az adatokat?
    1. Could you help me check these figures?
  2. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
 1. ling
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
  1. Az állítmányt egyeztetni kell az alannyal, ha az alany többes számú, ezt az állítmánynak is tükröznie kell.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
    1. The predicate must agree with the subject, if it takes a plural form, the verb should reflect it as well.
egyeztetésnoun
 1. philos
  1. syncretism
   UK: sɪŋkrɪtɪzəm
  1. reconciliation
   USA: re"kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: rekənsɪlɪeɪʃn
  1. conciliation
   USA: kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪlɪeɪʃn
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. collation
   UK: kəleɪʃn
 2. ling
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
egyeztetőadj
  1. conciliatory
   USA: kʌ·nsɪ'liː"ʌ·tɔː"riː· UK: kənsɪlɪətəriː
egyeztető eljárásnoun
  1. arbitration
   USA: ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ɑbɪtreɪʃn
elintéz; egyeztetv
  1. arrange
   USA: əː·eɪ'nʤ UK: əreɪnʤ
méretet egyeztetv
  1. match
   USA: mæ'tʃ UK: mætʃ
hibás egyeztetésexp
  1. false concord
   USA: fɔː'ls kɔ'nkəː·d UK: fɔːls kɔŋkɔːd
kaliber egyeztetésnoun
  1. sizing
   USA: saɪ'zɪ·ŋ UK: saɪzɪŋ
időpontot egyeztet, kérexp
  1. make an appointment
   USA: meɪ'k ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: meɪk ən əpɔɪntmənt
egyeztetv
  1. figurative schlichten
   'ʃlɪçtən
  1. einigen
   'aɪnɪgən
egyeztet (idõpontot)v
egyeztetőnoun
  1. r Einiger
   'aɪnɪgɐ
   1. pluralForm:
   2. Einiger
   1. genitiveForm:
   2. Einigers
  1. r Einer
   1. pluralForm:
   2. Einer
   1. genitiveForm:
   2. Einers
idõpontot egyeztet, megegyezik egy idõpontbanexp
egyeztetv
 1. két írást, okmányt
egyeztetésnoun
 1. elméleteké, irányoké, nézeteké
egyeztetésnoun
 1. tanulságoké, adatoké
  1. uzgodnić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. uzgodnię
   1. thirdPersonSingular:
   2. uzgodni
   1. seeAlso:
  2. uzgadniać
   1. firstPersonSingular:
   2. uzgadniam
   1. thirdPersonSingular:
   2. uzgadnia
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...