15 matches in 5 dictionaries. Details
egymásra rakv
  1. superpose
   UK: sjuːpəpoʊz
  1. clamp
   USA: klæ'mp UK: klæmp
egymásra rakásnoun
  1. superposition
   UK: sjuːpəpəzɪʃən
  1. superimposition
   UK: suːpərɪmpəzɪʃn
  1. piling
   USA: paɪ'lɪ·ŋ UK: paɪlɪŋ
egymásra rak ládákat (kazalba rak) (növ)v
  1. stack
   USA: stæ'k UK: stæk
keresztben egymásra rakv
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
keresztben egymásra rakottadj
  1. criss-cross
   USA: krɪ'skrɔː"s UK: krɪskrɔs
egymásra rakv
egymásra rakv
egymásra rakásnoun
egymásra rakundef
egymásra rakásundef
egymásra rakásnoun
egymásra rakhatóundef
  1. sovrapponibile
   sovrapponíbile
  1. impilabile
   impilábile
egymásra rakódásundef
egymásra rakódnakundef
Report or add missing word to a dictionary...