COVID-19 Fight
26 matches in 8 dictionaries. Details
elegendőnoun
  1. sufficient
   USA: sʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: səfɪʃnt
  1. Nem találta elegendő büntetésnek tizenkét esztendei száműzetését az elhagyatott szigeten?
    1. Did not twelve years' abandonment on a desert island seem to him a sufficient expiation?
  1. suffice
   USA: sʌ·faɪ's UK: səfaɪs
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
  1. it will serve
   USA: ʌ·t wʌ·l səː'v UK: ɪt wɪl səːv
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. ample
   USA: æ'mpʌ·l UK: æmpl
elegendő mennyiségnoun
  1. sufficiency
   USA: sʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: səfɪʃənsiː
kényelmesen elegendőadj
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
éppen csak hogy elegendőadj
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
nem nagy, de elegendőadj
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
elegendő4
  1. genug
   gə'nuːk
elegendőadj
elegendőadv
elegendő mennyiségnoun
elegendőundef
  1. sufficienza
   amiből: di
  1. sufficenza
   amiből: di
  1. old sofficienza
   amiből: di
  1. literary bastevole
   bastévole
elegendőségundef
elegendő van belőleundef
X napra elegendő készletundef
azt hiszem, elegendő leszundef
Report or add missing word to a dictionary...