COVID-19 Fight
25 matches in 8 dictionaries. Details
elfogadhatóadj
  1. informal tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
  1. Elfogadható áron vett egy új autót.
    1. He bought a new car at a reasonable price.
  2. Egy súlyos betegség indokolt kifogás arra, miért nem vesz részt valaki a tárgyaláson.
    1. A serious illness is a reasonable excuse for not attending a trial.
  1. plausible
   USA: plɔː'zʌ·bʌ·l UK: plɔːzəbl
  1. passable
   USA: pæ'sʌ·bʌ·l UK: pɑsəbl
  1. pass muster
   USA: pæ's mʌ'stəː· UK: pɑs mʌstər
  1. admissible
   USA: ʌ·dmɪ'sʌ·bʌ·l UK: ədmɪsəbl
  1. acceptable
   USA: ʌ·kse'ptʌ·bʌ·l UK: əkseptəbl
elfogadható árexp
  1. reasonable price
   USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
elfogadható, jogosadj
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
elfogadhatóságnoun
  1. plausibility
   USA: plɔː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: plɔːzəbɪlɪtiː
  1. acceptability
   USA: ʌ·kse"ptʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əkseptəbɪlɪtiː
nehezen elfogadhatóadj
  1. unconvincing
   USA: ʌ"nkʌ·nvɪ'nsɪ·ŋ UK: ʌnkənvɪnsɪŋ
nem elfogadhatóexp
  1. below the line
   USA: biː·loʊ' ðiː· laɪ'n UK: bɪloʊ ðiː laɪn
első látásra elfogadhatóexp
  1. prima facie
   USA: priː'mʌ· feɪ'siː· UK: priːmə feɪʃiː
éppen csak hogy elfogadhatóexp
  1. just on the line
   USA: ʤʌ·st ɔ'n ðiː· laɪ'n UK: ʤʌst ɔn ðiː laɪn
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)exp
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
elfogadhatóv
  1. figurative passieren
   pa'siːrən
elfogadhatóadj
elfogadhatóságnoun
  1. e Stichhaltigkeit
   'ʃtɪçhaltɪçkaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Stichhaltigkeit
hihetôség, elfogadhatóságnoun
  1. e Plausibilität
   1. genitiveForm:
   2. Plausibilität
meggyôzô, hihetô, elfogadhatóadj
  1. plausibel
   plaʊ'ziːbəl
elfogadhatóv
elfogadhatóságnoun
elfogadhatóundef
elfogadhatóundef
  1. tollerabile
   tollerábile
  1. ragionevole
   ragionévole
  1. plausibile
   plausíbile
  1. passabile
   passábile
 1. pl. ajánlat
  1. condivisibile
   condivisíbile
  1. humor bevibile
   bevíbile
  1. adottabile
   adottábile
  1. accoglibile
   accoglíbile
  1. accettabile
   accettábile
elfogadható magyarázatundef
Report or add missing word to a dictionary...