COVID-19 Fight
18 matches in 7 dictionaries. Details
elhajlásnoun
  1. leaning
   USA: liː'nɪ·ŋ UK: liːnɪŋ
  1. inclination
   USA: ɪ"nklʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪnklɪneɪʃn
  1. excursion
   USA: ɪ·kskəː'ʒʌ·n UK: ɪkskəːʃn
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
  1. diffraction
   USA: dʌ·fræ'kʃʌ·n UK: dɪfrækʃn
  1. deviationism
   UK: diːvɪeɪʃənɪzəm
  1. gen deviation
   USA: diː"viː·eɪ'ʃʌ·n UK: diːvɪeɪʃn
  1. deflexion
   UK: dɪflekʃən
 1. astron
  1. declination
   UK: deklɪneɪʃn
  1. bash
   USA: bæ'ʃ UK: bæʃ
baloldali elhajlásexp
  1. leftist deviation
   USA: le'ftʌ·st diː"viː·eɪ'ʃʌ·n UK: leftɪst diːvɪeɪʃn
 1. pej
  1. leftism
   USA: le'ftɪ"zʌ·m UK: leftɪzəm
látószög elhajlásnoun
  1. parallax
   USA: pe'rʌ·læ"ks UK: pærəlæks
szögben elhajlásnoun
  1. bevel
   USA: be'vʌ·l UK: bevl
műszer az iránytű elhajlásának kiigazításáranoun
 1. naut
  1. rectifier
   USA: re'ktʌ·faɪ"əː· UK: rektɪfaɪər
elhajlásnoun
 1. phys
  1. e Deklination
   deklina'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Deklinationen
   1. genitiveForm:
   2. Deklination
 2. phys
  1. e Beugung
   'bɔʏgʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Beugungen
   1. genitiveForm:
   2. Beugung
elhajlásnoun
 1. fényé
elhajlásnoun
 1. ökölvívásban sports
elhajlásnoun
 1. phys
  1. f hétérodoxie
   scientific
 2. astron
 3. metallurgy
elhajlásnoun
elhajlást előidézőadj
elhajlást / eltérítést előidéző szerkezetnoun
 1. membrán, nyílás, háló stb.
genetikai elhajlásundef
mágneses elhajlásundef
elhajlásundef
  1. nacionalista elhajlás
    1. националистически ~
  2. balos/baloldali elhajlás
    1. ляв ~
  3. jobbos/jobboldali elhajlás
    1. десен ~
  1. a mágnestű elhajlása
    1. ~ на магнитната стрелка
  1. baloldali/balos tévelygések/elhajlások
    1. леви -и
  1. részecskeelhajlás
    1. ~ на частици
 1. mil
elhajlásnoun
Report or add missing word to a dictionary...