COVID-19 Fight
50 matches in 9 dictionaries. Details
elrendelv
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. ordain
   USA: ɔː·rdeɪ'n UK: ɔːdeɪn
  1. enact
   USA: e·næ'kt UK: ɪnækt
  1. dispose
   USA: dɪ"spoʊ'z UK: dɪspoʊz
  1. decree
   USA: dɪ·kriː' UK: dɪkriː
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
elrendelésnoun
elrendel, felszólit, utasitexp
elrendelőadj
  1. mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
  1. constitutive
   UK: kənstɪtjʊtɪv
eleve elrendeladj
 1. relig
  1. predestinate
   UK: priːdestɪneɪt
előre elrendelv
  1. foreordain
   UK: fɔːrɔːdeɪn
felír, elrendelv
  1. prescribe
   USA: priː·skraɪ'b UK: prɪskraɪb
eleve elrendelésnoun
 1. relig
  1. predestination
   USA: priː"de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: priːdestɪneɪʃn
  1. foreordination
   UK: fɔːrɔːdɪneɪʃn
előre elrendeltadj
  1. pre-ordained
   USA: priː"ɔː·rdeɪ'nd UK: priːɔːdeɪnd
  1. foreordained
   UK: fɔːrɔːdeɪnd
törvénybe iktat, elrendelv
  1. enact
   USA: e·næ'kt UK: ɪnækt
elrendelv
  1. reglementieren
   reglemɛn'tiːrən
  1. formal old ordnen
   'ɔɐdnən
  1. arrangieren
   araŋ'ʒiːrən
elrendelésnoun
  1. r Erlass
   1. genitiveForm:
   2. Erlasses
  1. e Bestimmung
   bə'ʃtɪmʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Bestimmungen
   1. genitiveForm:
   2. Bestimmung
elõre elrendelv
eleve elrendelésnoun
  1. e Prädestination
   1. genitiveForm:
   2. Prädestination
elrendelv
 1. hatóság
előre elrendelv
eleve elrendelésnoun
 1. relig philos
elrendelv
  1. nakazać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. nakażę
   1. thirdPersonSingular:
   2. nakaże
   1. seeAlso:
  2. nakazywać
   1. firstPersonSingular:
   2. nakazuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. nakazuje
Report or add missing word to a dictionary...