COVID-19 Fight
34 matches in 8 dictionaries. Details
elszámolás1
 1. 336
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
  1. setting
   USA: se'tɪ·ŋ UK: setɪŋ
  1. score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. Kifizette az adósságát a helyi kisboltban.
    1. He settled his score at the local shop.
 2. 336|330 336|330
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. payoff
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. pay-off
   USA: peɪ'ɔː"f UK: peɪɔf
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. clearing
   USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A számlák évvégi elszámolását január 15-ig teljesíteni kell.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
    1. The annual settlement of accounts must be made by January 15.
elszámolási árfolyam13
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási kötelezettség1
  1. accountability
   USA: ʌ·kaʊ'nʌ·bɪ"lʌ·tiː· UK: əkaʊntəbɪlɪtiː
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
elszámolási kulcs13
  1. setting rate
   USA: se'tɪ·ŋ reɪ't UK: setɪŋ reɪt
elszámolási pénznem13
  1. money of account
   USA: mʌ'niː· ʌ·v ʌ·kaʊ'nt UK: mʌniː ɔv əkaʊnt
önálló elszámolás13
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
éves elszámolás (PHARE)13
  1. annual accounts
   USA: æ'nyuː·ʌ·l ʌ·kaʊ'nts UK: ænjʊəl əkaʊnts
önálló gazdasági elszámolás13
  1. economic accounting
   USA: iː"kʌ·nɔ'mɪ·k ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: iːkənɔmɪk əkaʊntɪŋ
  1. cost accounting
   USA: kɔ'st ʌ·kaʊ'nɪ·ŋ UK: kɔst əkaʊntɪŋ
tételes (pl. elszámolás) (PHARE)2
European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). (EU)13
elszámolásnoun
  1. s Konto
   'kɔntoː
   1. pluralForm:
   2. Kontoti
   3. Kontoten
   4. Kontos
   1. genitiveForm:
   2. Kontos
elszámolás1
 1. 794
  1. kártyajátékban h litige
elszámolás
 1. könyvelésben
  1. computo
   cómputo
 2. tartozásoké a követelésekkel
elszámolás1
elszámolási3
elszámolási kötelezettség nélküli szelvényadó
elszámolási pénzegység
elszámolás vmivel
elszámolás vmivel1
Report or add missing word to a dictionary...