COVID-19 Fight
44 matches in 7 dictionaries. Details
eltérésnoun
  1. wandering
   USA: wɔ'ndəː·ɪ·ŋ UK: wɔndərɪŋ
  1. variance
   USA: ve'riː·ʌ·ns UK: veərɪəns
  1. marginally
   USA: mɔ'rʤʌ·nʌ·liː· UK: mɑʤɪnəliː
  1. margin
   USA: mɔ'rʤʌ·n UK: mɑʤɪn
  1. informal excursion
   USA: ɪ·kskəː'ʒʌ·n UK: ɪkskəːʃn
  1. division
   USA: dɪ·vɪ'ʒʌ·n UK: dɪvɪʒn
  1. discrepancy
   USA: dɪ"skre'pʌ·nsiː· UK: dɪskrepənsiː
  1. digression
   USA: daɪ·gre'ʃʌ·n UK: daɪgreʃn
  1. gen deviation
   USA: diː"viː·eɪ'ʃʌ·n UK: diːvɪeɪʃn
  1. departure
   USA: dʌ·pɔ'rtʃəː· UK: dɪpɑtʃər
  1. deflexion
   UK: dɪflekʃən
  1. deflection
   UK: dɪflekʃn
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
 1. figurative
  1. aberration
   USA: æ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: æbəreɪʃn
eltérés egyenes vonaltólnoun
  1. bias
   USA: baɪ'ʌ·s UK: baɪəs
eltérés széliránybanoun
  1. leeway
   USA: liː'weɪ" UK: liːweɪ
színi eltérésnoun
 1. phys
  1. chromatism
   UK: kroʊmətɪzəm
hajó eltérése irányátóladj
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
felmentés, eltérés (EU)noun
  1. derogation
   UK: derəgeɪʃn
eltérésnoun
  1. Unterschied
   'ʊntɐʃiːt
  1. r Unterschied
   'ʊntɐʃiːt
   1. pluralForm:
   2. Unterschiede
   1. genitiveForm:
   2. Unterschiedes
   3. Unterschieds
 1. phys
  1. e Deklination
   deklina'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Deklinationen
   1. genitiveForm:
   2. Deklination
eltérésnoun
 1. törvénytől, szerződéstől
eltérésnoun
 1. útiránytól
eltérésnoun
 1. egy párt doktrínájától
eltérésnoun
 1. a tárgytól
  1. figurative f divagation
eltérésnoun
 1. a középértéktől meteo
eltérésnoun
 1. szabályostól
eltérésnoun
  1. old varietà
   f inv
  1. old varietate
   f
  1. old varietade
   f
eltérés a szabálytólundef
eltérés a tárgytólnoun
  1. rare diversione
   f
eltérés az égitestek megfigyelt és kalkulált helyzete közöttundef
Report or add missing word to a dictionary...