COVID-19 Fight
68 matches in 9 dictionaries. Details
eltörv
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
eltör (csontot)v
  1. fracture
   USA: fræ'kʃəː· UK: fræktʃər
eltörésnoun
  1. snapping
   USA: snæ'pɪ·ŋ UK: snæpɪŋ
eltörikv
  1. fracture
   USA: fræ'kʃəː· UK: fræktʃər
eltörlésnoun
  1. rescission
   USA: rʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: rɪsɪʒən
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
  1. recission
   USA: rʌ·sɪ'ʃʌ·n UK: rɪsɪʒən
  1. obliteration
   UK: əblɪtəreɪʃn
  1. extinction
   USA: ɪ·kstɪ'ŋʃʌ·n UK: ɪkstɪŋkʃn
  1. dissolution
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʃʌ·n UK: dɪsəluːʃn
  1. abrogation
   USA: æ"brʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: æbrəgeɪʃn
  1. abolition
   USA: æ"bʌ·lɪ'ʃʌ·n UK: æbəlɪʃn
eltörölv
  1. figurative stamp out
   USA: stæ'mp aʊ't UK: stæmp aʊt
  1. revoke
   USA: riː·voʊ'k UK: rɪvoʊk
  1. rescind
   USA: riː·sɪ'nd UK: rɪsɪnd
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. obliterate
   USA: ʌ·blɪ'təː·eɪ"t UK: əblɪtəreɪt
  1. extinguish
   USA: ɪ·kstɪ'ŋgwɪ·ʃ UK: ɪkstɪŋwɪʃ
  1. annul
   USA: æ'nʌ·l UK: ənʌl
  1. abolish
   USA: ʌ·bɔ'lɪ"ʃ UK: əbɔlɪʃ
eltöröl a föld színérőlv
  1. informal wipe out
   USA: waɪ'p aʊ't UK: waɪp aʊt
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
eltörölgetv
  1. dry up
   USA: draɪ' ʌ'p UK: draɪ ʌp
eltörölgetniexp
  1. dry the dishes
   USA: draɪ' ðiː· dɪ'ʃʌ·z UK: draɪ ðiː dɪʃɪz
eltörött holminoun
  1. breakage
   USA: breɪ'kɪ·ʤ UK: breɪkɪʤ
eltörpítv
  1. figurative dwarf
   USA: dwɔː'rf UK: dwɔːf
eltörpül vmi mellettv
rabszolgaság eltörlésenoun
  1. abolition
   USA: æ"bʌ·lɪ'ʃʌ·n UK: æbəlɪʃn
eltörlésnoun
  1. e Streichung
   'ʃtraɪçʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Streichungen
   1. genitiveForm:
   2. Streichung
eltörv
eltörésnoun
Report or add missing word to a dictionary...