eltolv
  1. shove by
   USA: ʃʌ'v baɪ' UK: ʃʌv baɪ
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. slang screw up
   USA: skruː' ʌ'p UK: skruː ʌp
  1. push off
   USA: pʊ'ʃ ɔː'f UK: pʊʃ ɔf
 1. techn
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. muss
   UK: mʌs
  1. mull
   USA: mʌ'l UK: mʌl
  1. mess up
   USA: me's ʌ'p UK: mes ʌp
  1. dislocate
   USA: dɪ'sloʊ·keɪ·t UK: dɪsləkeɪt
  1. bungle
   UK: bʌŋgl
  1. slang boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. blunder
   USA: blʌ'ndəː· UK: blʌndər
eltol, eltaszitv
  1. push off
   USA: pʊ'ʃ ɔː'f UK: pʊʃ ɔf
eltol; eltolás; müszaknoun
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
eltol vmitv
eltoltadj
 1. techn
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
eltolt hajtókarexp
  1. offset connecting rod
   USA: ɔː'fse"t kʌ·ne'ktɪ·ŋ rɔ'd UK: ɔfset kənektɪŋ rɔd
eltolt tengelyű hengeres motorexp
  1. offset engine
   USA: ɔː'fse"t ɪ'nʤʌ·n UK: ɔfset enʤɪn
eltolt élű késexp
  1. offset tool
   USA: ɔː'fse"t tuː'l UK: ɔfset tuːl
eltolt élű szerszámexp
  1. offset tool
   USA: ɔː'fse"t tuː'l UK: ɔfset tuːl
eltolásnoun
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
eltolónoun
  1. shifter
   USA: ʃɪ'ftəː· UK: ʃɪftər
eltolódikv
  1. shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
 1. geol
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
eltolódottadj
 1. techn
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
eltolódásnoun
  1. figurative swing
   USA: swɪ'ŋ UK: swɪŋ
  1. regional shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
  1. dislocation
   USA: dɪ"sloʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: dɪsləkeɪʃn
lépcsősen eltoltadj
 1. techn
  1. staggered
   USA: stæ'gəː·d UK: stægəd
balra eltolt áttételexp
  1. drive offset to the left
   USA: draɪ'v ɔː'fse"t tʌ· ðiː· le'ft UK: draɪv ɔfset tuː ðiː left
balra eltolt átvitelexp
  1. drive offset to the left
   USA: draɪ'v ɔː'fse"t tʌ· ðiː· le'ft UK: draɪv ɔfset tuː ðiː left
jól eltolta a dolgotexp
  1. he has gone and done it
   USA: hiː' hʌ·z gɔː'n ʌ·nd dʌ'n ʌ·t UK: hiː hæz gɔn ənd dʌn ɪt
kontinensek eltolódásaexp
  1. continental drift
   USA: kɔ"ntʌ·ne'nʌ·l drɪ'ft UK: kɔntɪnentl drɪft
tengelyhez képest eltoltnoun
Report or add missing word to a dictionary...