COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
14 matches in 7 dictionaries. Details
elzálogosítv
  1. old slang spout
   USA: spaʊ't UK: spaʊt
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
  1. Szeretném valami zálogát adni barátságomnak.
    1. I would like to give you some pledge of friendship.
  1. pawn
   USA: pɔː'n UK: pɔːn
  1. hypothecate
   UK: haɪpɔθɪkeɪt
  1. hock
   USA: hɔ'k UK: hɔk
  1. bond
   USA: bɔ'nd UK: bɔnd
elzálogosítottadj
 1. fin
  1. bonded
   USA: bɔ'ndʌ·d UK: bɔndɪd
elzálogosított részvényekexp
  1. pawned stock
   USA: pɔː'nd stɔ'k UK: pɔːnd stɔk
elzálogosít vmitv
elzálogosítv
elzálogosításnoun
  1. r Versatz
   fɛɐ'zats
   1. genitiveForm:
   2. Versatzes
elzálogosítv
elzálogosításundef
elzálogosít ezt-aztundef
elzálogosítottundef
elzálogosítundef
elzálogosításnoun
elzálogosítv
Report or add missing word to a dictionary...