COVID-19 Fight
engedély2
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. tartózkodási engedély
    1. residence permit
  1. permission
   USA: pəː·mɪ'ʃʌ·n UK: pəmɪʃn
  1. S az engedélyt megkapva, el is indult a távoli kormányzóságokba.
    1. And having obtained permission, he set off to these remote provinces.
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. license
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. licence
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. leave
   USA: liː'v UK: liːv
  1. Az eltávozás és a betegség napjai nem számítanak munkanapnak.
    1. Days of leave and sickness do not count as working days.
  2. Kaptál rá engedélyt, hogy ma délután idejöhess?
    1. Have you got leave to come here this afternoon?
  1. imprimatur
   USA: ɪ"mprɪ"mɔ'təː· UK: ɪmprɪmeɪtər
  1. concession
   USA: kʌ·nse'ʃʌ·n UK: kənseʃn
  1. clearance
   USA: klɪ'rʌ·ns UK: klɪərəns
  1. chop
   USA: tʃɔ'p UK: tʃɔp
  1. authority
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: ɔːθɔrɪtiː
  1. admission
   USA: ʌ·dmɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪʃn
engedély, jogosítvány1
  1. licence
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
engedély kiadása1
  1. licensing
   USA: laɪ'sʌ·nsɪ·ŋ UK: laɪsnsɪŋ
engedély nélkül működő kocsma1
 1. 93/94
  1. 1.3 6 speakeasy
   UK: spiːkiːziː
engedély nélkül átjárás1
  1. trespassing
   USA: tre'spʌ·sɪ·ŋ UK: trespəsɪŋ
engedély nélküli3
  1. 3 unlicensed
   USA: ʌ·nlaɪ'sʌ·nst UK: ʌnlaɪsnst
engedélyes1
  1. licensee
   USA: laɪ"sʌ·nsiː' UK: laɪsənsiː
engedélyez2
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. A Nyugat csupán az alkoholt és a dohányt engedélyezte korlátlan felhasználásra.
    1. The West has permitted only alcohol and tobacco for unrestricted use.
  1. license
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. charter
   USA: tʃɔ'rtəː· UK: tʃɑtər
  1. authorize
   USA: ɔː'θəː·aɪ"z UK: ɔːθəraɪz
 1. 340
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. allow
   USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
engedélyezett3
  1. permitted
   USA: pəː·mɪ'tʌ·d UK: pəmɪtɪd
  1. licensed
   USA: laɪ'sʌ·nst UK: laɪsnst
  1. enabled
   USA: ʌ·neɪ'bʌ·ld UK: ɪneɪbld
engedélyezett összeg1
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
engedélyezve2
  1. enable
   USA: ʌ·neɪ'bʌ·l UK: ɪneɪbl
  1. Ha engedélyezve van, a kiválasztott hang kerül lejátszásra a bejövő hívásoknál
    1. The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled
  1. be enabled
   USA: biː· ʌ·neɪ'bʌ·ld UK: biː ɪneɪbld
engedélyezés1
  1. licensing
   USA: laɪ'sʌ·nsɪ·ŋ UK: laɪsnsɪŋ
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. counter-signature
   UK: kaʊntəsɪgnətʃər
  1. authorization
   USA: ɔː"θəː·ʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθəraɪzeɪʃn
  1. authorisation
   UK: ɔːθəraɪzeɪʃən
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
engedélyezés feltételei13
  1. licensing requirements
   USA: laɪ'sʌ·nsɪ·ŋ rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: laɪsnsɪŋ rɪkwaɪəmənts
engedélyező1
  1. licenser
   USA: laɪ'sʌ·nsəː· UK: laɪsənsə
engedélyt ad2
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. tartózkodási engedély
    1. residence permit
  1. grant permission
   USA: græ'nt pəː·mɪ'ʃʌ·n UK: grɑnt pəmɪʃn
  1. allow
   USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
engedélyt ad vmire2
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. A Nyugat csupán az alkoholt és a dohányt engedélyezte korlátlan felhasználásra.
    1. The West has permitted only alcohol and tobacco for unrestricted use.
engedélyt kér vmire2
engedélyt szerez2
  1. take out a permit
   USA: teɪ'k aʊ't eɪ' pəː'mɪ"t UK: teɪk aʊt eɪ pəːmɪt
engedélytől függő3
 1. 340
  1. precarious
   USA: priː·ke'riː·ʌ·s UK: prɪkeərɪəs
behozatali engedély13
  1. import licence
   USA: ɪ'mpɔː·rt laɪ'sʌ·ns UK: ɪmpɔːt laɪsns
Report or add missing word to a dictionary...