COVID-19 Fight
engedélyezv
  1. permit
   USA: pəː'mɪ"t UK: pəːmɪt
  1. A Nyugat csupán az alkoholt és a dohányt engedélyezte korlátlan felhasználásra.
    1. The West has permitted only alcohol and tobacco for unrestricted use.
  1. license
   USA: laɪ'sʌ·ns UK: laɪsns
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. charter
   USA: tʃɔ'rtəː· UK: tʃɑtər
  1. authorize
   USA: ɔː'θəː·aɪ"z UK: ɔːθəraɪz
 1. law
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. allow
   USA: ʌ·laʊ' UK: əlaʊ
engedélyezettadj
  1. permitted
   USA: pəː·mɪ'tʌ·d UK: pəmɪtɪd
  1. licensed
   USA: laɪ'sʌ·nst UK: laɪsnst
  1. enabled
   USA: ʌ·neɪ'bʌ·ld UK: ɪneɪbld
engedélyezett összegnoun
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
engedélyezvev
  1. enable
   USA: ʌ·neɪ'bʌ·l UK: ɪneɪbl
  1. Ha engedélyezve van, a kiválasztott hang kerül lejátszásra a bejövő hívásoknál
    1. The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled
  1. be enabled
   USA: biː· ʌ·neɪ'bʌ·ld UK: biː ɪneɪbld
engedélyezésnoun
  1. licensing
   USA: laɪ'sʌ·nsɪ·ŋ UK: laɪsnsɪŋ
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. counter-signature
   UK: kaʊntəsɪgnətʃər
  1. authorization
   USA: ɔː"θəː·ʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθəraɪzeɪʃn
  1. authorisation
   UK: ɔːθəraɪzeɪʃən
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
engedélyezés feltételeiexp
  1. licensing requirements
   USA: laɪ'sʌ·nsɪ·ŋ rɪ·kwaɪ'rmʌ·nts UK: laɪsnsɪŋ rɪkwaɪəmənts
engedélyezőnoun
  1. licenser
   USA: laɪ'sʌ·nsəː· UK: laɪsənsə
pihenést engedélyezv
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
távozást engedélyezv
  1. dismiss
   USA: dɪ"smɪ's UK: dɪzmɪs
(pénz)segély; engedélyez, megengedv
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
nem engedélyezettadj
  1. not permitted
   USA: nɔ't pəː·mɪ'tʌ·d UK: nɔt pəmɪtɪd
keret (engedélyezett költség)noun
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
publikálás engedélyezésenoun
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
elutasított, nem engedélyezettv
  1. denied
   USA: dʌ·naɪ'd UK: dɪnaɪd
Report or add missing word to a dictionary...