351
matches in the
erőnoun
  1. informal zip
   USA: zɪ'p UK: zɪp
  1. weight
   USA: weɪ't UK: weɪt
  1. vigour
   UK: vɪgər
  1. vigor
   USA: vɪ'gəː· UK: viːgoʊər
  1. sturdiness
   USA: stəː'diː·nʌ·s UK: stəːdɪnəs
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. steam
   USA: stiː'm UK: stiːm
  1. sinews
   UK: sɪnjuːz
  1. informal punch
   USA: pʌ'ntʃ UK: pʌntʃ
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. potency
   USA: poʊ'tʌ·nsiː· UK: poʊtnsiː
  1. figurative pith
   USA: pɪ'θ UK: pɪθ
  1. nerve
   USA: nəː'v UK: nəːv
  1. moment
   USA: moʊ'mʌ·nt UK: moʊmənt
  1. might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. Teljes erejéből húzta a szekeret.
    1. He pulled the cart with all his might.
  2. A jog ezúttal is az erőszak áldozatául esett.
    1. Once again right fell before might.
  1. main
   USA: meɪ'n UK: meɪn
  1. informal US kick
   USA: kɪ'k UK: kɪk
  1. fortitude
   USA: fɔː'rtʌ·tuː"d UK: fɔːtɪtjuːd
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
    1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
  2. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
    1. He tried to take the letter with force.
  1. flourish
   USA: fləː'ɪ·ʃ UK: flʌrɪʃ
  1. dint
   USA: dɪ'nt UK: dɪnt
erő egészségnoun
  1. lustiness
   UK: lʌstɪnəs
erődnoun
  1. stronghold
   USA: strɔː'ŋhoʊ"ld UK: strɔŋhoʊld
 1. mil
  1. redoubt
   USA: rʌ·daʊ't UK: rɪdaʊt
 2. mil
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
  1. hold
   USA: hoʊ'ld UK: hoʊld
  1. Az erődöket is megtarthatjátok, amelyeket építettetek.
    1. The strong holds that you have built, shall be your own.
  1. fortress
   USA: fɔː'rtrʌ·s UK: fɔːtrɪs
  1. fortification
   USA: fɔː"rtʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: fɔːtɪfɪkeɪʃn
  1. fort
   USA: fɔː'rt UK: fɔːt
  1. fastness
   USA: fæ'stnʌ·s UK: fɑstnəs
erőd bejáratanoun
 1. mil
  1. gorge
   USA: gɔː'rʤ UK: gɔːʤ
erődboltnoun
  1. casemate
   UK: keɪsmeɪt
erőddel koronázott dombexp
  1. hill coped with a fortress
   USA: hɪ'l koʊ'pt wʌ·ð eɪ' fɔː'rtrʌ·s UK: hɪl koʊpt wɪð eɪ fɔːtrɪs
erőddel koszorúzott dombexp
  1. hill coped with a fortress
   USA: hɪ'l koʊ'pt wʌ·ð eɪ' fɔː'rtrʌ·s UK: hɪl koʊpt wɪð eɪ fɔːtrɪs
erődfalnoun
  1. rampart
   UK: ræmpɑt
erődháznoun
 1. mil
  1. blockhouse
   UK: blɔkhaʊs
erődvonalnoun
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
erődített őrhelynoun
 1. mil
  1. blockhouse
   UK: blɔkhaʊs
erődítménynoun
  1. stronghold
   USA: strɔː'ŋhoʊ"ld UK: strɔŋhoʊld
  1. fortress
   USA: fɔː'rtrʌ·s UK: fɔːtrɪs
  1. fortification
   USA: fɔː"rtʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: fɔːtɪfɪkeɪʃn
erőd(ítmény)noun
erődítményekv
  1. works
   USA: wəː'ks UK: wəːks
erődítési vonalnoun
  1. lines
   USA: laɪ'nz UK: laɪnz
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
erődökv
  1. works
   USA: wəː'ks UK: wəːks
erőfeszítésnoun
  1. toil
   USA: tɔɪ'l UK: tɔɪl
  1. figurative throw
   USA: θroʊ' UK: θroʊ
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
  1. striving
   USA: straɪ'vɪ·ŋ UK: straɪvɪŋ
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. Levin belefáradt már a szellemi erőfeszítésbe.
    1. Levin by now was exhausted from mental strain.
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. exertion
   USA: ɪ·gzəː'ʃʌ·n UK: ɪgzəːʃn
  1. endeavouring
   UK: ɪndevərɪŋ
  1. endeavour
   USA: e·nde'vəː· UK: ɪndevər
  1. endeavor
   USA: e·nde'vəː· UK: ɪndevər
  1. effort
   USA: e'fəː·t UK: efət
  1. Reményeim egy szempillantás alatt összeomlottak, de még egy kétségbeesett erőfeszítést tettem.
    1. My hopes were dashed in a moment, but I made another effort.
erőfeszítés nélkülexp
  1. an all out effort
   USA: ʌ·n ɔː'l aʊ't e'fəː·t UK: ən ɔːl aʊt efət
erőfeszítés vmi elérésérev
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
erőfeszítés vmi megszerzésérev
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
Report or add missing word to a dictionary...