COVID-19 Fight
erőfeszítésnoun
  1. toil
   USA: tɔɪ'l UK: tɔɪl
  1. figurative throw
   USA: θroʊ' UK: θroʊ
  1. stroke
   USA: stroʊ'k UK: stroʊk
  1. striving
   USA: straɪ'vɪ·ŋ UK: straɪvɪŋ
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. Levin belefáradt már a szellemi erőfeszítésbe.
    1. Levin by now was exhausted from mental strain.
  1. push
   USA: pʊ'ʃ UK: pʊʃ
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. exertion
   USA: ɪ·gzəː'ʃʌ·n UK: ɪgzəːʃn
  1. endeavouring
   UK: ɪndevərɪŋ
  1. endeavour
   USA: e·nde'vəː· UK: ɪndevər
  1. endeavor
   USA: e·nde'vəː· UK: ɪndevər
  1. effort
   USA: e'fəː·t UK: efət
  1. Reményeim egy szempillantás alatt összeomlottak, de még egy kétségbeesett erőfeszítést tettem.
    1. My hopes were dashed in a moment, but I made another effort.
erőfeszítés nélkülexp
  1. an all out effort
   USA: ʌ·n ɔː'l aʊ't e'fəː·t UK: ən ɔːl aʊt efət
erőfeszítés vmi elérésérev
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
erőfeszítés vmi megszerzésérev
  1. bid
   USA: bɪ'd UK: bɪd
erőfeszítést igénylőadj
erőfeszítést teszv
  1. make an effort
   USA: meɪ'k ʌ·n e'fəː·t UK: meɪk ən efət
kétségbeesett erőfeszítésexp
  1. frenzied efforts
   USA: fre'nziː·d e'fəː·ts UK: frenzɪd efəts
  1. frantic effort
   USA: fræ'ntɪ·k e'fəː·t UK: fræntɪk efət
közös erőfeszítésexp
  1. joint efforts
   USA: ʤɔɪ'nt e'fəː·ts UK: ʤɔɪnt efəts
szellemi erőfeszítésnoun
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
közös erőfeszítésekexp
  1. joint efforts
   USA: ʤɔɪ'nt e'fəː·ts UK: ʤɔɪnt efəts
minden erőfeszítésünk ellenéreexp
  1. do what we would
   USA: duː' hwʌ't wiː' wʊ'd UK: duː wɔt wiː wʊd
Report or add missing word to a dictionary...