29 matches in 8 dictionaries. Details
erőtlenadj
  1. watery
   USA: wɔː'təː·iː· UK: wɔːtəriː
  1. figurative tenuous
   USA: te'nyʌ·wʌ·s UK: tenjʊəs
  1. soft
   USA: sɔ'ft UK: sɔft
  1. small
   USA: smɔː'l UK: smɔːl
  1. slack
   USA: slæ'k UK: slæk
  1. shiftless
   USA: ʃɪ'ftlʌ·s UK: ʃɪftləs
  1. shaky
   USA: ʃeɪ'kiː· UK: ʃeɪkiː
  1. sapless
   UK: sæpləs
  1. powerless
   USA: paʊ'əː·lʌ·s UK: paʊəlɪs
  1. nerveless
   UK: nəːvləs
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. limp
   USA: lɪ'mp UK: lɪmp
  1. languid
   USA: læ'ŋgwʌ·d UK: læŋgwɪd
  1. infirm
   USA: ɪ"nfəː'm UK: ɪnfəːm
  1. feeble
   USA: fiː'bʌ·l UK: fiːbl
  1. Scot feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. figurative faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. extenuate
   USA: ɪ·kste'nyuː·eɪ"t UK: ɪkstenjʊeɪt
  1. figurative emasculated
   USA: ʌ·mæ'skyuː·leɪ"tʌ·d UK: ɪmæskjʊleɪtɪd
  1. emasculate
   USA: ʌ·mæ'skyuː·leɪ"t UK: ɪmæskjʊlɪt
  1. figurative anaemic
   UK: əniːmɪk
erőtlenítőnoun
  1. debilitant
   UK: dɪbɪlɪtənt
erőtlenítő szernoun
  1. debilitant
   UK: dɪbɪlɪtənt
erőtlenné váltadj
  1. figurative attenuate
   USA: ʌ·te'nyuː·eɪ"t UK: ətenjʊɪt
erőtlenségnoun
  1. tenuity
   UK: tɪnjuːɪtiː
  1. powerlessness
   USA: paʊ'əː·lʌ·snʌ·s UK: paʊəlɪsnes
  1. infirmity
   USA: ɪ"nfəː'mʌ·tiː· UK: ɪnfəːmɪtiː
  1. incapacity
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: ɪnkəpæsɪtiː
  1. debility
   USA: dʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: dɪbɪlɪtiː
erőtlenüladv
  1. shakily
   UK: ʃeɪkɪliː
  1. languidly
   UK: læŋgwɪdliː
  1. feebly
   USA: fiː'bliː· UK: fiːbliː
a test erőtlenexp
  1. the flesh is weak
   USA: ðiː· fle'ʃ ʌ·z wiː'k UK: ðiː fleʃ ɪz wiːk
erőtlenadj
  1. unscharf
   'ʊnʃaɐf
  1. schwach
   'ʃvax
  1. schlapp
   'ʃlap
  1. schlaff
   'ʃlaf
  1. flau
   'flaʊ
erőtlenségnoun
  1. e Schwäche
   1. pluralForm:
   2. Schwächen
   1. genitiveForm:
   2. Schwäche
erőtlenadj
erőtlenadj
  1. emberről fragile
erőtlenségnoun
erőtlenüladv
erőtlenundef
erőtlenundef
 1. hang
  1. rauco
   tsz: -chi ráuco
  1. literary liso
  1. esanime
   esánime
  1. old ebete
   ébete
erőtlenadj
  1. literary frale
  1. literary old fraile
  1. debole
   débole
  1. old literary debile
erőtlenségundef
erőtlenadj
  1. erőtlenül lehorgasztja fejét
    1. -лно отпуска глава
  1. erőtlen/színtelen vers
    1. -вно стихотворение
  1. a nap erőtlenül süt
    1. слънцето пече -чно
erőtlenedésundef
Report or add missing word to a dictionary...